Nyheter / 2021 / Rätt driftpartner berikar både affären och hyresgästrelationen
2021-10-28

Rätt driftpartner berikar både affären och hyresgästrelationen

Skandia Fastigheter tillhör Sveriges största fastighetsägare. I Storstockholm anlitar man Einar Mattsson för fastighetsdriften i större delen av bostadsbeståndet. Möt Fredrik Brorsson, marknadsområdeschef hos Skandia Fastigheter.

Fredrik Brorsson.jpg

Einar Mattsson har mer än 85 års erfarenhet av att bygga, äga och förvalta fastigheter. Förståelsen för affären och kunskapen om hur man optimerar driftnettot och förbättrar totalavkastningen på sikt kommer även de externa förvaltningskunderna till del. Einar Mattsson erbjuder antingen totalförvaltning eller anpassade lösningar med utgångspunkt från fastighetsdrift, administrativ förvaltning och ekonomisk förvaltning. Sedan snart tio år finns Skandia Fastigheter på den fina kundlistan.

Fokus på affären

Skandia fastigheter tillhör landets största privata fastighetsägare. Beståndet är koncentrerat till de tre storstadsregionerna och uppgår till 124 fastigheter som samlar kontor, köpcentrum, bostäder och samhällsfastigheter. Där finns finns Fredrik Brorsson, marknadsområdeschef med inriktning på bostäder, med ansvar för bestånden i Stockholm och Uppsala. Till skillnad från övriga fastighetssegment i bolaget har man på bostadssidan valt att till hundra procent lägga ut fastighetsdriften på externa parter.

– Våra bostadsfastigheter är utspridda på många olika platser och vi vill lägga kraft på rätt saker. Att handla upp fastighetsdriften externt passar vår affärsmodell, så vi kan fokusera på affären och att utveckla områdena, medan leverantörer som Einar Mattsson säkrar basleveransen, förklarar Fredrik Brorsson.

Den lokala förankringen viktig

I Stockholm erbjuder Skandia Fastigheter cirka 3 000 lägenheter, varav ungefär 2 300 ingår i Einar Mattssons driftsuppdrag. I uppdraget ingår den löpande skötseln av hus och områden, inklusive ronderingar, felavhjälpning och därmed allt som rör fastighetsteknik. Felanmälningar kommer till Einar Mattssons drifttekniker via ett servicecenter som betjänar Skandia Fastigheter.

– Vi valde Einar Mattsson för att vi visste att de är bra på drift och att de är lokala i Stockholm. Det gör att vi inte blir en kund i mängden och vi har tänkt på motsvarande sätt även i Göteborg. Från 2011 och några år framåt handlade vi upp ny drift i Stockholm och Einar Mattsson visade att de kunde leverera tjänsten som efterfrågades även i större skala, berättar Fredrik.

Lyhördhet är centralt

Att relationen präglas av lyhördhet är centralt för Fredrik:

– Vi är noga med vår drift och Einar Mattsson har hållit en jämn och bra leverans över tid. De är lyhörda och ser till att fullföja avtal och uppfylla den förväntan som finns. Dessutom är de bra på att bemöta hyresgästerna. Om inte personkemin fungerar där, så blir driften lidande, menar Fredrik.

Lärdomar av pandemin

Pandemiåret bjöd på tunga insikter om krishantering, men det fanns även rum för positiva upplevelser.
– Den plötsliga hjälpsamheten överraskade oss alla – att människor erbjöd varandra, framförallt äldre, att hjälpa till med saker som att handla mat och att gå ärenden. Men det finns lärdomar att göra också. Den första jag tänker på är att ha backupplaner och en förvaltning som är ännu mer anpassningsbar i händelse av kris. Här tycker jag Einar Mattsson gjorde det bra med sitt corona-team. Min andra insikt är vikten av att vara tydlig i all information och att det finns en mottagarkanal som har kapaciteten och lugnet att hantera alla typer av frågor från oroliga hyresgäster. Jag hamnade själv i en storm av oroliga samtal och e-post som det var nödvändigt att hantera, fastän det blev tufft i längden. Det finns alltid ljus längre fram i tunneln och vi får nog inse att det tar tid att komma dit, avslutar Fredrik Brorsson

Fråga oss