Nyheter / 2021 / På Einar Mattsson ska ingen ska drabbas av skada eller ohälsa på arbetet
2021-04-25

På Einar Mattsson ska ingen ska drabbas av skada eller ohälsa på arbetet

Säkerhet jobbar Einar Mattsson med dagligen. Varje år har vi tillfällen då vi fördjupar våra kunskaper och påminner om allt det viktiga. Tidigare år har vi genomfört en säkerhetsdag och i år satsar vi på en hel temavecka. Avstampet är detsamma som tidigare med vår nollvision att “ingen ska drabbas av skada eller ohälsa till följd av arbetet”.

Tema 2021: Stanna upp, reflektera och agera

Förra året var temat ”tänk efter före” kring risker och säkerhet. Vi ska inte utsätta oss själva eller andra för risker som kan undvikas och vi ska hantera de risker som finns på korrekt sätt. Vi säger också till om vi ser någon som utsätter sig själv eller andra för risk. 

I år följer vi upp med temat “Stanna upp, reflektera och agera”. Det finns många tillfällen då vi bör stanna upp och reflektera. Vad är viktigt just idag i de arbetsmoment jag ska utföra och hur kan jag utföra dem så säkert som möjligt? Har jag rätt utrustning? Hur ser jag till att säkra upp så att varken jag eller någon annan kommer utsättas för risk eller skada? När vi tänkt klart ska vi också agera. Någon-annan-ismen är vår fiende.

Den digitala och analoga arbetsmiljöveckan

Arbetsmiljöveckan pågår från den 26 till 30 april och den genomförs huvudsakligen digitalt och med visa praktiska moment. Arbetsmiljöveckan involverar alla medarbetare. Utbildnings- och instruktionsfilmer har tagits fram av och med anställda för att exemplifiera faror och ge tips på tänkbara lösningar på återkommande riskmoment. Detta material har sedan kompletterats med material från Diskrimineringsombudsmannen, försäkringsbolag, Trafikverket med flera. Under veckan har samtliga medarbetare utrymme i sin planering till aktiviteter och samtal kopplat till hälsa och säkerhet. Det kan handla om extra ronderingar, egenkontroller eller andra uppföljningar.

‒ Syftet med arbetsmiljöveckan är att vi lär oss ännu mer om våra dagliga risker. Det vi känner till kan vi göra något åt. På så sätt stärker vi vår säkerhetskultur hela tiden. Vissa av aktiviteterna under veckan kommer att vara koncerngemensamma, andra kommer att vara valbara för att passa bättre utifrån vår olika roller och arbetsuppgifter, säger HR-chef Lena Lind. 

Strävan och medvetenhet

Regler, rutiner och krav kommer inte att räcka för att uppnå våra mål inom arbetsmiljö. Det är vad vi gör i vardagen som leder oss i rätt riktning. Det räcker inte heller med att några medarbetare arbetar säkert, alla måste arbeta säkert, tillsammans. Att arbeta säkert är att visa omtanke om varandra. På så sätt skapar Einar Mattsson en arbetsmiljö där alla kan känna oss trygga och säkra.

Fråga oss