Nyheter / 2021 / Ny affärsutvecklare på Einar Mattsson
2021-02-01

Ny affärsutvecklare på Einar Mattsson

Einar Mattsson projekt AB har värvat Lisa Isberg till rollen som ny affärsutvecklare. Lisa kommer närmast från Nordr där hon haft rollen som senior projektutvecklare. Lisa Isberg tillträder sin nya tjänst den 15 mars 2021.

— Med Lisas breda erfarenhet av projektutveckling och tidiga skeden stärker vi affärsutvecklingsteamet ytterligare i arbetet med att hitta fler kvalitativa och långsiktigt lönsamma projekt, säger Li Cederwall Frizzo, Affärsutvecklingschef för Einar Mattsson Projekt AB.

— Det känns extra roligt att börja arbeta på ett bolag som verkligen värdesätter varje enskilt projekt, ur ett stadsutvecklingsperspektiv och ur ett långsiktigt ägarperspektiv. Att Einar Mattsson har hela värdekedjan från förvärv till långsiktigt fastighetsägande är något som verkligen tilltalade mig, säger Lisa Isberg, tillträdande affärsutvecklare på Einar Mattsson Projekt AB.


Om Lisa Isberg

Utöver sina erfarenheter från Nordr har Lisa har en bred erfarenhet från branschen. Hon har bland annat arbetat inom olika skeden av projektutvecklingsfasen på Skanska Nya Hem, i Sverige och i London, som projektledare på WSP och SL samt som exploateringsingenjör och projektledare i Nacka Stad. Lisa har en civilingenjörsexamen från KTH.

Fråga oss