Nyheter / 2021 / Hjulstas råttbestånd halverat efter användning av växtfrämjande biokolsblandning
2021-10-15

Hjulstas råttbestånd halverat efter användning av växtfrämjande biokolsblandning

Som Einar Mattsson tidigare berättat så har rabatter i Hjulsta fått jorden utbytt mot en blandning av makadam, kompost och biokol. Dels för att få bort råttor som grävt gångar och bott där, dels för att få en långsiktigt hållbar jord för blommor, växter och buskar att växa i. Efter ett års tid kan vi nu konstatera att råttbeståndet minskat och buskar och växter stortrivs

Skadedjursbekämpningsföretaget som Einar Mattsson anlitar i Hjulsta konstaterar att de endast hittar hälften så många råttor som tidigare i råttfällorna. Det syns tydligt i protokollen över antalet infångade djur under det senaste året. Det är alltså uppenbart att blandningen med biokol tillsammans med andra åtgärder i utemiljön påverkat och minimerat beståndet.

Biokolet fördelar ut näring under lång tid, och skapar på så sätt förutsättningar för god växtlighet. Råttorna kan inte bygga gångar, långa tunnlar och bon längre, eftersom taken rasar in av biokolsblandningen. De flyr därför till andra ställen med bättre förutsättningar.

– För mig som älskar växter och vill kunna ha hållbara växter som trivs i våra planteringar, är det såklart ett toppenbesked. Vi får inte längre avgnagda rötter på växterna och behöver inte känna att jorden rasar under oss när vi planterar. Inte minst så slipper de boende ha skadedjur så nära inpå sina hem, säger Johanna Karlsson, gruppchef för Utemiljö-avdelningen.

Nu fortsätter utbytet av jorden i Hjulstas resterande rabatter och även i Einar Mattssons övriga bestånd. Nästa område på tur är Åvingegränd i Tensta, som just ny byggs om för att få en vackrare och mer trivsam gård

Fråga oss