Nyheter / 2021 / Einar Mattssons kraftsamling för hållbar energianvändning
2021-09-08

Einar Mattssons kraftsamling för hållbar energianvändning

Inför 2020 sjösatte Einar Mattsson en ny avdelning som samlar och lyfter koncernens kompetens i teknik- och energifrågor. En satsning som skapar värde för kunderna under 2021.

Einar mattsson om hållbar energianvändning.gif

Hållbar energianvändning är nödvändigt för att minska klimatavtrycket som ett fastighetsbestånd ger upphov till. Därför vill Einar Mattsson arbeta ännu mer långsiktigt för att effektivisera och framtidssäkra energilösningarna.

− Vi har inom koncernen lärt oss mycket av konsulter, men för att kunna arbeta mer långsiktigt behöver vi ha den bästa energikompetensen ’in house’ på rätt plats. Därför har Einar Mattsson Fastighetsförvaltning tagit initiativet att förstärka sin organisation med en teknik- och energiavdelning som blir muskeln i att aktivt genomföra hållbarhetsstrategin. Det nya teamet ska dessutom växa och bli en naturlig del i erbjudandet till samtliga förvaltningskunder, förklarar Martin Fors, som är fastighetschef på Einar Mattsson Fastigheter.

Ett team med ett mätbart uppdrag
Einar Mattsson arbetar sedan länge för minskad energianvändning i beståndet. 2019 förnyades energistrategin och parallellt rekryterades Mikael Zivkovic som teknisk chef med ansvar för den helt nya teknik- och energiavdelningen på Einar Mattsson Fastighetsförvaltning. Han har nästan trettio års erfarenhet av olika positioner inom energiområdet och kommer närmast från sju år som energi- och installationsspecialist på NCC.

− Koncernens energistrategi har ett tydligt och mätbart mål – att minska vår klimatpåverkan med 25 procent till 2025, med utgångspunkt från basåret 2018. Målet omfattar både fastighetsel och fjärrvärme och avser vårt befintliga bestånd. Det är där vi kan göra störst skillnad inledningsvis, berättar Mikael.

Vad var det som lockade hos Einar Mattsson?
− Långsiktigheten. Att göra saker på riktigt och för framtiden. Projekten hos Einar Mattsson är dessutom både roliga och intressanta och det är en tillfredsställelse att kunna stå för lösningar som är hållbara, säger Mikael.

Allt hänger ihop, fastighetsdigitalisering och energilösningar och Mikaels teknik-och energiteam ansvarar för helheten. Huvuduppgiften för teamet är att erbjuda expertis och driva projekt inom energi- och installationsteknik.

Människan kommer först
En utmaning i all teknikutveckling är framtidssäkerhet och en byggnad representerar ett komplext system av samverkande komponenter. Mikael menar dock att man inte får glömma bort varför tekniken finns.

− Det viktigaste kommer alltid att vara att människor mår bra i sina lägenheter och att husen de bor i är friska och välskötta. Värme, ventilation och hela inneklimatet ska hålla vad vi lovar. Med rätt typ av installationer, effektiva klimatskal och rätt driftförutsättningar ser vi till att lägenheterna fungerar som de ska och att vi uppfyller såväl ekonomiska som miljömässiga målsättningar.

Alla hus uppkopplade 2022
Egen fiber finns i hela Einar Mattssons fastighetsbestånd och nu kulminerar arbetet med att koppla upp, styra och reglera installationer och optimera fastigheterna. Vi startade med tolv fastigheter 2020 och kommer att koppla upp ytterligare cirka 70 stycken under 2021. Vi planerar att uppgradera resterande fastigheter och gå i mål med projektet under 2022, berättar Mikael.

Ser du några utmaningar på vägen mot målet?
− Egentligen inte. Vi kan visserligen inte gardera oss mot allt i omvärlden, men så här långt har vi klarat genomförandet bra trots pandemin. Jag ser fram emot alla delar av vårt långsiktiga arbete framåt, avslutar Mikael Zivkovic.

För Magnus Molin, vd på Einar Mattsson Fastighetsförvaltning, är teknik- och energiteamet en viktig förstärkning:
− Våra kunder efterfrågar alltmer kunskap och specialisering, samtidigt som samhällets krav inom klimat och energi ökar. Tidigare låg vår energikompetens uppdelad på förvaltare och drifttekniker och på inköpta konsulter. Genom att lyfta den interna kompetensen och rekrytera specialister kan vi effektivare möta kundernas behov och stödja fastighetsdriften och vara relevanta över tid. Vårt mål att erbjuda denna höga specialist- och projektledarkompetens till samtliga förvaltningskunder.

Läs mer  i vår årsredovisning- och hållbarhetsberättelse.

Fråga oss