Nyheter / 2021 / Einar Mattsson växlar upp hållbarhetsarbetet tillsammans med branschkollegor
2021-09-26

Einar Mattsson växlar upp hållbarhetsarbetet tillsammans med branschkollegor

I dag jobbar bostads- och fastighetsbolagen på bred front i verksamheten med de olika aspekterna av hållbarhet; ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. Att göra detta ensamt är inte det mest fruktbara, så samarbete är en viktig nyckel för att nå målen. Einar Mattsson-koncernen är därför nu med i ett samarbete med målet att påskynda branschens förmåga att snabbare nå resultat.

HS 30.png

Vi ser att vi kan nå framgångar genom att bland annat dela idéer och konkreta pilotprojekt. Hållbart Stockholm 2030 — HS30 — har därför startats upp för att transparent dela kunskap och bidra till att Einar Mattsson tillsammans med Ikano Bostad, K2A, Magnolia Bostad, Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Ab (SBB) och Sveafastigheter snabbare kan vidareutveckla hållbarhetsarbetet i branschen.  

Arbetet koordineras av forskningsinstitutet RISE, Research Institutes of Sweden. HS30 kommer att fokusera på Mälardalsregionen. Det kan handla om hur verksamheterna arbetar med livscykelanalyser, minskar koldioxidutsläpp, främjar urbana ekosystemtjänster och hur branschen kan utveckla trygga bostadsområden där människor trivs och mår bra.

– För att nå uppsatta och nödvändiga klimatmål behöver vi samverka i och utanför vår bransch. HS30 är ett initiativ som ger oss den möjligheten. Det är en verklig förmån att ta del av våra kollegors kompetens och ambitioner inom hållbarhet. Vi kommer ödmjukt dela med oss av vad vi kan och våra ambitioner, säger Peter Svensson, vd på Einar Mattsson Byggnads AB och Einar Mattsson Projekt AB.

Bygg- och fastighetsbranschen bidrar till städers sociala förutsättningar och samhällsutvecklingen i stort. Samtidigt står branschen för en femtedel av Sveriges koldioxidutsläpp. Därför behövs en skyndsam omställning till en mer hållbar bostadsbransch.

– I HS30 medverkar aktörer som på riktigt vill arbeta för att kraftfullt minska det ekologiska avtrycket från branschen och för att ta social hållbarhet på än större allvar. Vi vill tillsammans öka takten i omställningen, avslutar Andreas Huss, arkitekt och stadsplanerare, RISE.

Läs mer om samarbetet på www.hs30.se

Fråga oss