Nyheter / 2021 / Läxhjälpen ökar gymnasiebehörigheten med stöd av Einar Mattsson
2021-12-15

Läxhjälpen ökar gymnasiebehörigheten med stöd av Einar Mattsson

På Hjulsta grundskola lyfts både kunskaper och självförtroenden. Sedan höstterminens start har 30 elever stöttats via Läxhjälpen. Läxhjälpen arrangerar systematisk läxläsning flera gånger i veckan med läxhjälpare. Läxhjälparna har ibland själva fått stöd via läxhjälpen och vet vilken stor roll stödet haft.

Läxhjälpen_einar mattsson.jpgFoto: ACNE Studios/Läxhjälpen

Tack vare Einar Mattsson och andra företag och organisationer kan elever lättare följa sina drömmar. Under många år har fastighetskoncernen stöttat elever i Hjulsta, och utökat antalet platser under åren. Det brukar vara kö till de eftertraktade platserna som fördelas med hjälp av skolan.

Varför investerar områdets fastighetsägare i den här typen av verksamhet, fastighetschef Martin Fors?
– Utbildning och kunskap ger oss alla en stabil grund att stå på. Med extra läxhjälp hoppas vi även kunna bidra till att förbättra barnens självbild och inte minst att bli förebilder för andra. Eftersom eleven och läxhjälparen ses sex timmar i veckan under minst ett år, så lär de känna varandra väl och samtalar även om livet som pågår och framtiden. En verklig bonus utöver att eleven får praktisk hjälp med sina läxor, planering och skoluppgifter.

Stiftelsen Läxhjälpen berättar ur sin synvinkel:
– Vi på Läxhjälpsprogrammet ser att vi bidrar till mer motiverade elever och ökade resultat på Hjulsta grundskola. Läxhjälparna identifierar eleverna sig med och bygger relationer med. Läxhjälparen har en icke-bedömande funktion och fungerar som någon som ser, stöttar och inspirerar, vilket har en positiv effekt på eleverna. Vi är glada över att kunna erbjuda ett strukturerat, långsiktigt och kvalitativt stöd för de eleverna som behöver det som mest. Detta tack vare Einar Mattsson och ett mycket bra samarbete med Hjulsta grundskola, säger Erica Hagström, regionchef, Läxhjälpen Region Öst

Fler satsningar på Hjulsta och Järvaområdet

Närvaro och dialog med de boende i de områden vi förvaltar är viktigt för Einar Mattsson. Men det finns mycket att göra och många goda initiativ att stötta. Utöver satsningen på dessa läxplatser på Hjulsta grundskola, så stöttar Einar Mattsson simundervisning, Järva Filmfestival, Hjulstadagen och är även en av grundarna och finansiärerna till Stiftelsen the Global Village. Flera samarbeten finns också med andra fastighetsägare, stadsdelsförvaltningen, Polisen, Brottsförebyggande rådet med flera

Fråga oss