Nyheter / 2021 / Einar Mattsson förlänger stödet till Läxhjälpen i Hjulsta
2021-06-07

Einar Mattsson förlänger stödet till Läxhjälpen i Hjulsta

Einar Mattsson förlänger sitt samarbete med Stiftelsen Läxhjälpen i ytterligare tre år, med fokus på Hjulstaskolan i Stockholm. Samarbetets syfte är att genom Läxhjälpsprogrammet ge högstadieelever bättre förutsättningar att uppnå gymnasiebehörighet och samtidigt få ökat självförtroende och inspiration inför framtiden. Insatsen bidrar även till att skapa bättre förutsättningar kring integration och trygghet i Hjulstaområdet.

läxhjälpen.jpg

Einar Mattsson och Stiftelsen Läxhjälpen har samarbetat sedan 2015. Företaget stöttar då elever på Hjulstaskolan i Stockholm som riskerar att inte få gymnasiebehörighet att få bättre förutsättningar för att klara grundskolan. Stöttningen sker genom Läxhjälpens riktade och resultatfokuserade Läxhjälpsprogram, där högskolestudenter och elever träffas två kvällar i veckan. Under dessa tillfällen får eleverna stöd i läxläsningen och en möjlighet att sätta upp mål. Det kan också bli samtal om framtiden med läxhjälparna, som ofta fungerar som förebilder.
Nu förlänger Einar Mattsson samarbetet i ytterligare tre år så att verksamheten kan fortgå, och bidra till en positiv utveckling för läxhjälpseleverna såväl som för hela Hjulstaområdet. 

– Att fler elever klarar grundskolan har inte bara en positiv effekt på de specifika eleverna, utan också på deras klasskamrater, familjer och bostadsområde. Att Einar Mattsson väljer att fortsätta stötta Läxhjälpen i Hjulstaskolan efter flera år av ett kvalitativt och lyckat samarbete med goda resultat är därför oerhört positivt, berättar Erica Hagström, regionchef på Stiftelsen Läxhjälpen.

Förra läsåret var det 16 480 elever som stod på skolavslutningen i nian utan gymnasiebehörighet. Den faktor som är mest bidragande till en elevs chanser att klara skolan är föräldrarnas utbildningsnivå. På Hjulstaskolan når en särskilt stor andel av eleverna inte behörighet – bara drygt hälften har uppnått det i slutet av nian de senaste tio åren. Bland läxhjälpseleverna på skolan ser man dock att en större andel når behörighet: 74% förra året, 88% 2019 och och 73% 2018. Detta trots att många av eleverna saknar godkända betyg i sina kärnämnen när de påbörjar programmet.  

– Einar Mattsson har sedan 2015 haft ett nära samarbete Läxhjälpen och nu har vi valt att förlänga och utöka samarbetet ytterligare tre år. Vi kan se att en fungerande skola där elever får gymnasiekompetens bygger och förstärker lokalsamhället i Hjulsta. Sedan är det är väldigt kul att se att många av Läxhjälparna/lärarna kommer från Hjulsta och även från andra delar av Järva, avslutar Martin Fors, fastighetschef Einar Mattsson.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Martin Fors, fastighetschef Einar Mattsson, 076-542 67 90, martin.fors@einarmattsson.se

Erica Hagström, regionchef Stiftelsen Läxhjälpen, 076-170 45 88, erica@laxhjalpen.se 

Fråga oss