Nyheter / 2021 / Einar Mattsson bygger i kvarteret Persikan i attraktivt läge på östra Södermalm
2021-10-12

Einar Mattsson bygger i kvarteret Persikan i attraktivt läge på östra Södermalm

Nu omvandlas den gamla bussdepån i kvarteret Persikan på Södermalm till nya bostäder. Här utvecklar Einar Mattsson totalt 219 hyres- och bostadsrättslägenheter i områdets nordöstra hörn, där Bondegatan möter Tegelviksgatan. Det planerade kvarteret har alla förutsättningar att tilltala en bred målgrupp.

Bostadsrätter Persikan Einar Mattsson.jpg

På östra Södermalm, ett stenkast från Hammarby sjö, ligger det vidsträckta kvarteret Persikan. Här låg tidigare SL:s bussdepå som en grå och trist barriär mellan området längs vattnet och övriga Södermalm. Omvandlingen av Persikan tillför östra Södermalm totalt 1240 nya, efterlängtade bostäder. 219 av dessa produceras av Einar Mattsson.

Kvarteret Persikan är spännande på flera olika vis. Inte minst med tanke på att det är något så ovanligt som ett infill*-projekt innanför tullarna – det finns bara ett fåtal sådana möjligheter kvar och det gör projektet extra intressant. Att tillföra den kvalitet som nyproducerat gör och samtidigt bibehålla känslan av Södermalm är viktigt. Dessutom planeras det för i stort sett samma höga kvalitet i hyresrätterna som i bostadsrätterna. Något den familjeägda koncernen är ganska ensamma om.

Peter Svensson, vd för Einar Mattsson Projekt AB och Einar Mattsson Byggnads AB, vad tillför Einar Mattsson här?

– Att skapa värde här på platsen handlar inte bara om våra hus eller vårt kvarter. Vi är en del av något större, samtidigt som vi vill tillföra de värden som Einar Mattsson står för och som gör att människor känner en trygghet i valet att bo och leva här. Värdeskapandet handlar ju ytterst om kundens upplevelse. Det är så vi bidrar till attraktivitet – inte minst på lång sikt.

Utformningen av bostäderna

Två hus i vinkel kommer att byggas som står diagonalt mot varandra och omfamnar den gemensamma gården. Huset med hyreslägenheter är vänt mot Södermalm, medan bostadsrättshuset bildar områdets spets i nordost, där Bondegatan möter Tegelviksgatan. Läget är mycket trevligt, med grönområde intill och vattenkontakt i både nordlig och ostlig riktning.

– För oss är det viktigt att kunderna ska känna trygghet genom hela processen. En Einar Mattsson-specialitet är att vi alltid startar produktionen av bostadsrättsdelen av våra projekt utan försäljningskrav. Försäljningen påbörjas först när visningslägenheter står klara och alla förutsättningar finns på plats. Kunderna kan koppla av – de vet att deras bostad blir av, att den blir inflyttningsklar som utlovat och de får chansen att på riktigt se och uppleva en lägenhet i samma hus, berättar Malin Frögelius, projektutvecklare på Einar Mattsson Projekt AB.

Einar Mattssons kvalitetsstandard är basen för design och inredning

Här erbjuds lägenheter för många olika behov, både vad gäller storlek och upplåtelseform. Däremot jobbas det enhetligt när det kommer till grundläggande design och inredning. I praktiken innebär det att samtliga bostäder i ett hus har materialval och inreds med utgångspunkt från kvalitetsstandarden EMK – Einar Mattsson Koncept. EMK finns i olika nivåer och standarden för ett hus eller kvarter fastställs i projektutvecklingsskedet beroende på platsen och målgruppen. För kunden blir det enklare, samtidigt som produktionen blir mer effektiv och hållbar.

Ni representerar två bolag inom Einar Mattsson – projektutvecklingsbolaget och byggbolaget. Gynnar det byggnationen att ni finns under samma koncern?

– Vi har ett kärnteam med ansvariga för projektutveckling, bygg, inköp samt marknad och försäljning. Vi är visserligen anställda av olika bolag i koncernen, men i praktiken går projektutveckling och bygg hand i hand på Einar Mattsson. Närheten ger oss flexibilitet och genomförandekraft och gör att vi snabbt kan möta nya krav från marknaden eller en kommun, säger Malin Frögelius.
– Jag vill även passa på att lyfta fram närheten till vårt förvaltningsbolag och att vi har ett förvaltningsperspektiv på all nyproduktion. Redan från start väger vi in allt som gör ett hus eller kvarter trivsamt, funktionellt och hållbart över tid. Där design och funktion ska gå hand i hand. Vi förvaltar våra hyresbostäder själva och kommer därför alltid att vara närvarande i Persikan – något som skapar trygghet även för bostadsrättsköparna. De vet att de investerar i långsiktig omtanke och kvalitet när de köper bostad i ett Einar Mattsson-hus, avslutar Peter Svensson.

Läs mer om de 122 hyresrätterna i kvarteret Persikan.
och de 97 bostadsrätterna i kvarteretet, Söderdepån  

* stadsdelen är klar när husen är färdigbyggda

Fråga oss