Nyheter / 2021 / Einar Mattsson 2020 – Året då vi flyttade hem
2021-05-10

Einar Mattsson 2020 – Året då vi flyttade hem

År 2020 blev en ögonöppnare för oss alla. Vår vardag var som bortblåst, distansering blev det nya normala och för många blev arbetslivet digitalt hemifrån. Att bostadsfastighetsbolag bedriver samhällsviktig verksamhet blev därför ännu tydligare. Trots utmaningarna och tack vare långsiktiga investeringar gör Einar Mattsson-koncernen ett resultat efter finansnetto om 257 mkr (244 mkr).

Koncernens bolag har under 2020 bidragit med sina olika kompetenser för att vi skulle kunna fortsätta att utveckla, bygga, renovera och förvalta bostäder så att fler kan få ett enklare liv. Tillsammans har vi på ett Covid-säkert sätt bland annat renoverat 290 lägenheter och cirka 2300 kvadratmeter lokaler som fått ett nytt liv. Vi har också haft 312 bostäder i produktion och förvaltat drygt 14 000 bostäder. Tack vare Einar Mattssons löpande investeringar i utvecklingen av befintliga fastigheter såväl som nyproduktion har hyresintäkterna från de egna fastigheterna ökat med cirka 100 mkr de senaste två åren och det samlade värdet stigit till drygt 14 mdr.

– Rörelseresultatet om 339 (323) mkr är en konsekvens av en långsiktig affär, investeringar i nya och befintliga fastigheter samt det engagemang och det fokus på Covid-säkra lösningar som bolagen och medarbetarna levererat. Målet är att alltid leverera bestående värden till staden, till våra boende och våra kunder, säger Stefan Ränk, koncernchef Einar Mattsson AB.

– Vi har en stark tro på en hållbar framtid och en attraktiv Stockholmsregion. Vid sidan av nyproduktion fortsätter vi att investera i utvecklingen av våra befintliga bostadsfastigheter så att de blir energisnålare och attraktiva för framtiden. De kommande 5 åren planerar vi att investera cirka 5,7 miljarder i nya hyres- och bostadsrätter samt 1,1 miljarder i det befintliga beståndet, fortsätter Stefan Ränk, koncernchef Einar Mattsson AB.

Här kan du läsa Einar Mattssons årsberättelse och hållbarhetsrapport för 2020 i sin helhet.

Fråga oss