Nyheter / 2020 / Tryggare i Hjulsta med bättre lås
2020-11-24

Tryggare i Hjulsta med bättre lås

I norra Stockholm äger och förvaltar Einar Mattsson 1200 lägenheter i bostadsområdet Hjulsta. Tack vare en aktiv förvaltning som långsiktigt har investerat i säkra och trivsamma boendemiljöer har den upplevda tryggheten ökat markant. 

Hjulsta_trygghet_YlvaForslund_960.gif
 
När boende tyckte till om tryggheten i årets hyresgästenkät anger de sammantaget ett högre värde än tidigare. Det som ökar mest från tidigare år är den personliga tryggheten i området kvällar och nätter och personlig trygghet i trapphuset. Hjulstaborna upplever också att kontakten med grannarna har blivit mycket bättre. 
 
– På totalen har tryggheten förbättrats från 66% 2016 till 73.7% i år 2020. Det är roligt att se att vårt långsiktiga arbete ger ett sådant tydligt resultat, säger Ylva Forslund, områdesförvaltare.
 
– Vi ser också att inbrotten minskar i området. Polisens statistik visar att lägenhetsinbrotten i området minskade från att ha varit 17 stycken 2018 till 5 stycken under 2019. Vi hoppas kunna fortsätta den positiva trenden genom att i år satsa ytterligare på låssystemen i husen. 
Kodade nyckelbrickor
Sedan tidigare finns elektroniska lås på portdörrarna och nya säkra fönster och balkongdörrar. Under 2020 påbörjades utökningen av skalskyddet med förbättrade lås på dörrar till alla allmänna utrymmen, såsom tvättstuga, cykelrum, förråd och soprum. Det arbetet blir klart i alla fastigheter under nästa år. 
 
Med kodade nyckelbrickorna är det lätt att styra behörigheter och att snabbt spärra en bricka om den tappas bort och kommer på villovägar. 
 
Hjulsta_sommar_960.gif
Investeringar för god grannkontakt
Skalskyddet är en viktig investering för att skapa en säker boendemiljö. Lika viktigt är att skapa trivsamma miljöer för gemenskap tror Ylva Forslund. 
 
– Vi rustar nu också upp utemiljön i Hjulsta. Trivsamma gårdar där man kan lära känna sin granne är viktigt för att man tillsammans ska känna sig trygg i området, konstaterar Ylva.
 
Ökning av resultat i Hjulsta för trygghetsfrågor år 2016-2020
• Belysning på gård och nära huset + 6.1%
• Förrådens säkerhet mot inbrott + 3.4%
• Kontakt med grannarna + 8.7%
• Personlig trygghet i området kvällar och nätter +10.3%
• Personlig trygghet i källare + 4.5%
• Personlig trygghet i trapphuset + 8.3%
 
Hjulsta_sommar2_960.gif
Fråga oss