Nyheter / 2020 / Grundförstärkning av Hovings Malmgård
2020-11-02

Grundförstärkning av Hovings Malmgård

Målet är att rusta upp Hovings Malmgård så att den återigen kan användas. Vår förhoppning är att vi även ska kunna tillföra nya bostäder så att hela platsen blir mer attraktiv och användbar. Därför för vi en dialog med Stockholms stad om en idé om att få uppföra vårdbostäder på platsen. Det sker parallellt med att vi rustar upp malmgården, något som börjar med en grundförstärkning. När det finns något nytt att berätta lägger vi upp ny information här i vårt pressrum.Start oktober 2020

Malmgården har en sättningsskada och vi har under en längre tid arbetat med detta tillsammans med specialistkompetenser för att få till stånd en grundförstärkning. Detta för att grundförstärkningen måste göras mycket varsamt. Grundförstärkningen inleddes nu under oktober och inom några veckor kommer arbetet att synas mer utifrån. Då kommer vi att schakta ur marken runt huset och ställa upp fler arbetsbodar, denna gång i trädgården.

Vi har tagit hänsyn till de kulturhistoriska värdena inom och utanför huset i både projektering och planering. Arbetet sker i samråd med vår antikvarie.

Rivning och demontering
Vi har börjat med att riva modernare inredning som tex en tidigare ljudstudio. Den sten och de inredningarna som ska bevaras och återbrukas i efterkommande upprustning har vi varsamt demonterat, allt i samråd med antikvarien.

Trädgården
Vi tar även hand om trädgården. Träd som stått för nära huset tas ner, vi har gallrat i buskaget och fällt de almar som tyvärr blivit sjuka. Allt arbete sker med arborister som också beskär vissa träd.

Då vi vill ha säkra parkvägar och begränsa påverkan av miljön runt huset kommer en tillfällig väg att anordnas i Alsnögatans backe. Samtliga grannfastigheter har fått information.

Klart vintern 2021- därefter vila
Arbetena med grundförstärkningen beräknas bli klart under vintern 2021/2022. Därefter behöver huset stilla sig efter grundförstärkningen i två år. Efter en två års vila kan husets utvändiga upprustning inledas. Sist gör man den invändiga upprustningen.

Fråga oss