Nyheter / 2020 / Fredagsporträttet med fastighetschef Martin Fors
2020-08-14

Fredagsporträttet med fastighetschef Martin Fors

Fastighetschef Martin Fors har en bred kompetens från olika delar av näringslivet. Han är en mycket uppskattad ledare och visar ständigt exempel på lysande ledarskap. Martin hanterar i dagsläget värdet och utvecklingen av 100 fastigheter för familjeföretaget Einar Mattssons räkning. Han hinner ändå följa viktiga fotbollshändelser, vara en närvarade pappa och göra många alpina åk utför Åreskutan.

Martin Fors.jpg

”Våra fastigheter behöver vara klimateffektiva hela sin livslängd”

Vad fick dig att söka dig till Einar Mattsson som bolag?
– Det var faktiskt en ren slump. Jag kontaktade koncernchef Stefan Ränk om råd i en fråga. Under samtalets gång så nämnde han att Einar Mattsson sökte en fastighetschef. Jag hade arbetat en del med fastigheter i mitt dåvarande jobb, så sa jag spontant “Det jobbet vill jag ha. Var sänder jag min ansökan?”Jag började här den 2 maj 2017 och jag trivs otroligt bra med jobbet och mina kollegor.

Hur kan och ska vi jobba för att bli mer framgångsrika?
– Vi är helt klart på rätt väg med de initiativ som redan finns inom Einar Mattsson. Jag vet att det låter som en klyscha, men vi som alla andra bolag och verksamheter måste fortsätta digitalisera, optimera och effektivisera våra verksamhetsprocesser. Parallellt ska vi uppmuntra och odla en företagskultur som driver utveckling och innovation, för utan det kommer vi att stanna upp och tappa ”flytet”.

Du är civilekonom från tunga finansiella poster och har senast en bakgrund i försäkringsbranschen. Har du nytta av risktänkandet när det gäller fastigheter?
– Ja, det tror jag. Som ekonom har jag under hela min yrkesverksamma tid varit tvungen att väga risker mot uppsidor och möjligheter i de rollerna jag har haft. Det har ofta handlat om att minimera och hantera risker för att kunna utveckla respektive affärsområde eller projekt.

– I min nuvarande roll är det samma sak, och lite mer tillspetsat då vi som företag behöver leva med våra beslut över ibland 50 år. Jag är trygg eftersom många av mina kollegor är otroligt kunniga inom sina områden. Väger man in den samlade kunskapen och insikten i sina beslut så landar man ofta rätt.

Ditt samhällsintresse är stort. Är det en förutsättning för att lyckas vara en framgångsrik fastighetschef att vara insatt i politik och samhällsskeenden?
– Nej, det tror jag inte. Däremot kan det vara en förutsättning för att hela tiden utvecklas som person och människa.

Du vurmar för att koncernens fastigheter ska moderniseras samtidigt som de ska behålla eller få tillbaka det fasadutseende och den prägel på detaljer de en gång hade när de byggdes. Hur får du ihop den utmaningen affärsmässigt?
– Det är alltid en utmaning. Vissa värden för Einar Mattsson som ägare och förvaltare av en fastighet går förbi och bortom den klassiska definitionen av affärsmässighet. Ska vi genomföra ett större arbete i en fastighet så gör vi det ordentligt. Vi går tillbaka i arkiven och ser hur det såg ut från början och har det som utgångspunkt.

— Under årtionden har de arkitektoniska uttrycken ibland hunnit förvanskats på och i ett hus flera gånger. Kan vi återställa det utan att det ger avkall på funktion så är även det en form av affärsmässighet. En fastighet från femtiotalet bör exempelvis ha en entréport i ek och en färgsättning som är tidstypisk. Huset ska inte ha en aluminiumport och kommunalgula färgskalor på fasaden. Ska vi göra en fasadrenovering analyserar vi och försöker hitta original-infärgningen.

Hur ser en riktigt bra dag ut på jobbet?
– Det är en väldigt öppen ställd fråga … som är omöjlig att svara på. Om du istället frågar “Hur ser ett riktigt bra kvartal ut?” så blir det enklare. Om jag kan se en mätbar, positiv och tydlig skillnad i våra projekt och uppdrag känner jag mig nöjd.

Du är ledamot i KTH Live-In Lab:s styrelse. Vad ger det uppdraget dig för insyn i framtidens fastighetsbyggande?
– Styrelsearbetet inom KTH Live-in Lab är otroligt spännande och annorlunda jämfört med mitt dagliga arbete. Min syn är att framtidens fastighetsbyggande redan finns idag. Det handlar mer om hur man tar det från akademin ut i verkligheten. Hur kapar vi omloppstiden från pilot till storskaliga projekt utanför testbädden? Det är något som fastighets- och byggbranschen måste bli mycket bättre på för att kunna utvecklas och vara mer relevanta för samtiden och för framtida hyresgäster.

Vad finns det för trender i branschen som du tycker att vi borde fånga upp bättre?
– Vi som bolag och som del av bygg- och fastighetsbranschen måste förstå att vårt klimatavtryck inte är en trend utan något som vi som bransch måste ta till oss i grunden. Vi behöver se över hela vår leveranskedja och se till att våra fastigheter är klimateffektiva hela sin livslängd. De hus vi bygger idag kommer att finnas kvar i över 100 år och då gäller det att göra rätt från början.

– Vidare tycker jag att co-working och co-living är väldigt spännande. De koncepten kanske inte passar in hos Einar Mattsson som bolag, men för branschen som helhet är det något som bör kunna fångas upp bättre.


Ledarskap

Vi är många som uppskattar din känsla för rimlig feedback, tydlighet och positivism. Vad tycker du kännetecknar ett gott ledarskap?
– Ett gott ledarskap är att lyfta fram sina medarbetares prestationer och arbete och att göra det löpande. Inte en gång i halvåret eller vid olika målsamtal. Har målen satts rätt och det är tydligt vad som skall göras och när, så kan man ofta överlåta “hur” till sin medarbetare och kollega.

Vem är den bästa chef du haft hittills?
– En svår fråga. Jag konstaterar att jag har haft många chefer men få ledare under alla år jag arbetat. Men för att svara på frågan, en som har gjort stort avtryck är min tidigare chef på RSA (ett stort brittiskt bolag som bland annat äger Trygg-Hansa och flera andra försäkringsbolag) som under några turbulenta år var helt avgörande för mig och min familj. Då var han en ledare och en riktig medmänniska.

Var hämtar du intryck och inspiration för ditt ledarskap?
– Min bästa spaning är att lyssna aktivt innan du själv pratar. Det är ibland ohyggligt svårt och jag lever inte alltid efter det själv. När du gör det så kan du få en otrolig utväxling av ditt ledarskap.

Du är en närvarande pappa till dina barn. Om jag frågade dina barn hur du är i ditt ledarskap hemma, vad skulle de svara då?
– Jag är nog samma person hemma som jag är på jobbet men använder ett annat ledarskap som förälder. Jag har två tonåringar hemma med allt vad det innebär. Jag hoppas att mina barn ser mig mer som en förebild än som en ledare.

Du är omvittnat duktig på att ge feedback. Hur är du på att själv ta emot det?
– Bra upplever jag. Både att ge och ta emot feedback är en konstart som kräver mycket övning och tålamod och inte minst ett prestigelöst angreppsätt.

Vilken är den bästa feedback du någonsin fått?
– När jag jobbade på General Electric så hade jag en holländsk chef som coachade mig i presentationsteknik. Vad som funkar och vad som inte funkar när man skall förklara något för en grupp eller person. Just det har jag haft mycket nytta av genom åren.

Intressen

Ditt sportintresse är stort och du får något i blicken när man pratar fotboll. Vad lockas du av i fotbollen?
– Fotboll är kul, väldigt direkt och engagerande. Det är helt enkelt väldigt vackert att titta på. Det kvittar om det är en match där det sämre laget framgångsrikt lyckas försvara sig mot det starkare laget eller om det är en stormatch i Champions League. Spelet är oerhört fascinerande.

Du åker, så ofta tillfälle ges, alpint och tar dig gärna utför både Åreskutan och bra backar i Europa. Beskriv det perfekta åket.
– Ja, jag tycker om skidåkning. En dag i backen är både spännande och väldigt roligt. Jag är inte speciellt bra, utan är skolad med 202 cm långa och smala skidor så stilen är något gammeldags. Det handlar inte om fart eller om svåra backar utan mer om hela upplevelsen. Det perfekta åket har jag nog inte åkt ännu, kanske sker det i vinter?

Det går rykten om att du har en förträfflig vinkällare. Stämmer det?
– Ryktet är klart överdrivet. Gott vin och god mat i kombination är dock alldeles oslagbart.

Om jag ska starta upp en vinkällare, vilka är dina bästa tre tips för att lyckas?
– Prova dig fram. Naturviner är rent generellt knepigare och glöm inte att ha några flaskor champagne på kylning. Du vet aldrig när du får tillfälle att fira något!

Vilket är årets bästa sommarminne?
– Nu är inte sommaren slut än, men familjeutflykten till Väderöarna med vänner i början av augusti var väldigt lyckad.

Livet

Om du har en person i din närhet som lider av psykisk ohälsa eller sorg. Vad gör du då?
– Det finns ingen enkel lösning eller ett bra svar på den frågan. Det beror mycket på person och tillfälle och ens relation till den personen. Sorg är en naturlig del av livet och upplever jag enklare att bemöta som medmänniska, då du har egna erfarenheter som du kan relatera till och använda.
Psykisk ohälsa är annorlunda och kräver mer kunskap och förståelse. Där är min erfarenhet är att du inte skall vara rädd att fråga om hjälp av någon annan i din närhet, eller helst söka hjälp professionellt, om du mår psykiskt dåligt.

Om du ska ge ett tips till en 18-åring som står med hela livet framför sig. Vad ger du för tips?
– Jag försöker invagga ett tålamod med att säga: ”Ta det lugnt.”.

Fråga oss