Nyheter / 2020 / ​Förädlade och hållbara pergolor på Hjulstas innergårdar
2020-08-13

​Förädlade och hållbara pergolor på Hjulstas innergårdar

I Einar Mattssons område i Hjulsta görs insatser löpande för att göra det trevligare för hyresgästerna och besökande. Pergolor, som är en pelargång överväxt med slingerväxter, och lusthus har funnits på flera av innergårdarna sedan området byggdes. Nu var det dags för upprustning på sex av dem.

Pergola.jpg

Lusthusen modifieras
Skicket på stommarna i lusthusen är fortfarande bra, så taket på dem har lyfts bort och ersatts av ribbor, så att luftflödet och ljusinsläppet ökar. Rabatterna och häckarna som omgett platserna har blivit höga och gjort dem delvis skymda, skuggiga och bitvis fuktiga. Nu har de bytts ut mot låga och svagväxande häckväxter som fint ramar in, öppnar upp och luftar platserna bättre.

Miljövänligt val av trä
Sittplatsernas och bordens trä hade gjort sitt och är nu utbytt till det miljöklassade och svanenmärkta träet Organowood. Träet är behandlat med kisel, som inte bara skyddar från fukt och mögel utan gör även att det åldras på ett vackert sätt.

– Vi ville undvika tryckimpregnerat trä där barn kanske lägger bullar och kakor och där det läggs mat. Vi vill också välja hållbara material som hänger ihop med företagets långsiktighet, säger Johanna Karlsson, gruppchef för Utemiljögruppen, som är mitt i arbetet med att färdigställa renoveringarna på gårdarna, en efter en.

Nya kejsarträd har planterats
Johanna hoppas och tror att ytorna kommer att användas mer nu när de fräschats till och öppnats upp. I området har också nya träd planterats. I takt med den allt varmare temperaturen utomhus har exotiska träd som bland annat det blommande kejsarträd fått plats. Kejsarträdet blommar med stora och trumpetformade doftande lilarosa blommor i knippen.

Träden harmonierar fint tillsammans med de rabatter Utemiljö-gruppen också planterar. Det är större rabatter, där det alltid finns något som blommar och växer oavsett årstid. Även nya ängsområden är framtagna med hjälp av återvunnen sand från sandlådorna.

Nyligen byttes även belysningen ut från äldre svaglysande lampor till modern LED-belysning med starkt sken. Med mindre elåtgång i området så sparar Einar Mattsson energi. Så med alla åtgärder tillsammans har Hjulsta-området blivit ännu mer trivsamt, tryggare och mer hållbart.

Fråga oss