Nyheter / 2020 / "En bra ledare tänker alltid på teambildandet och trygghetsskapandet"— fredagsporträttet med arbetschef Torbjörn Karlsson
2020-12-04

"En bra ledare tänker alltid på teambildandet och trygghetsskapandet"— fredagsporträttet med arbetschef Torbjörn Karlsson

Idag porträtterar vi Torbjörn Karlsson. Han har jobbat som arbetschef på Einar Mattsson i en månad nu och har svårslagen erfarenhet i branschen. Torbjörns pappa jobbade åt Einar en gång i tiden och är stolt över att sonen nu deltar i familjebolagets fortsatta framgångssaga. Torbjörn är en trevlig man, med glad uppsyn och med tydlig blick och ambition framåt.Vad fick dig att söka dig till Einar Mattsson som bolag?

– Det är ett bolag med ett gott rykte, vilket var avgörande när jag nappade på platsannonsen. När jag fick veta vem jag skulle få jobba med (om jag fick jobbet), med Peter Svensson som vd för Einar Mattsson Byggnads AB och Einar Mattsson Projekt AB, så blev det ännu enklare att tacka ja. Arbetsuppgifterna och utmaningen runt dessa var förstås en grundförutsättning.

Hur har din yrkesbana sett ut hittills?
– I mitten av åttiotalet jag började som biträdande arbetsledare ute på ett bygge. Sedan har jag prövat på de flesta operativa roller, både inom produktion och på byggherre-delen på Skanska under 20 år. Jag har även varit inom Skanska Prefab och Besqab.
De senaste tio åren har jag varit på NCC Boende som blev Bonava. Där jobbade jag initialt med projektutveckling för att sedan ta steget till Verksamhetsutvecklingschef. I den avdelningen ingick byggsystem, eftermarknad, hållbarhet, inredningsstilar och verksamhetssystem. De sista åren inom Bonava var jag ansvarig för all produktion av flerbostadshus i Sverige.

Hur kan och ska vi jobba för att bli mer framgångsrika?
– En stor del av svaret ligger i att vi alla hjälps åt. Att vi som medarbetare, även om det inte är våra direkta ansvarsområden, ser var Einar Mattsson har utmaningar. Oavsett var inom företaget utmaningarna finns, så är det vårt gemensamma ansvar att agera för att lösa dem. Ytterligare en faktor är att nyttja den kompetens som finns inom koncernen. Vi har till exempel ett idag litet Logistikcenter som borde kunna serva fler ställen än bara Einar Mattsson Byggnads AB.

– Det är också viktigt, och faktiskt helt avgörande, att vi följer de processer som vi har kommit överens om. Om alla följer våra processer och gör det som du förutsätts göra till en viss given punkt, så blir det mycket enklare när en stafettpinne skall lämnas över till någon annan – du vet vad som är gjort och vad du förväntas att göra.

Vilka faktorer är avgörande för att bli ledande inom bostadsproduktion idag?
– Det är att vi kontinuerligt jobbar med våra processer och verktyg och utvecklar dem. Så att vi ger ett så bra stöd som möjligt till vår bygg-produktion och även i slutfasen vår Eftermarknads-avdelning. Då får alla inblandade bästa möjliga implementering.

– Vi behöver gå mot en högre grad av industrialisering – vi måste helt komma bort från LPP (LösesPåPlats) inom nyproduktion. Då behövs ytterligare digitalisering, mer prefabricering och en ännu mer genomtänkt produktion som ger oss en bättre, förutsägbar och mer kostnadseffektiv produkt.

– Sedan handlar det om att inte bara tro, utan att på riktigt veta. Att veta vad det kostar i tidigt skede, att veta vad kunden vill ha och därför projektera för och bygga in rätt kvalitet/produkt och inte minst att veta vilka entreprenörer/leverantörer som ger oss bäst utväxling och utveckling framåt, och samarbeta med dem. Personligen så måste vi ständigt utveckla oss själva som medarbetare, så att vi snabbt och enkelt kan hantera våra nya förutsättningar och verktyg.

Hur ser en riktigt bra dag ut på jobbet?
– Då får jag träffa alla mina nya kollegor i fikarummet samtidigt. Jag hoppas verkligen att det blir så ganska snart! 

Vilka trender har du uppmärksammat inom branschen gällande byggteknik och materialval?
– Digitaliseringen präglar marknaden. Jag ser också hur hållbarhet spelar en avgörande roll idag jämfört med hur det var för bara några år sedan. En gissning är att vi inom kort kommer till den tidpunkt där det blir avgörande för våra bostadsrätts-köpare att huset är hållbart byggt. Särskilt om de kan välja mellan flera olika aktörer inom samma område. Vissa köpare kan vara beredda att betala lite extra för det som är ”hållbarhets-klassat”. Kommunerna kanske tilldelar mer mark till hållbara exploatörer än till de vanliga framöver?
För oss innebär det att materialet vi använder behöver klara de hållbarhetskrav som vi ställer och det sätt som vi producerar husen på. Även transporterna av material till och från arbetsplatsen, skall vara försvarbart och hållbart. Så småningom kan det även bli viktigt hur vi transporterar oss till arbetsplatsen, möjligen också som en del av marknadsföringen för en mer hållbar produkt. Vi är inte där ännu, men ...


Innovation


Hur investerar du som chef i dina medarbetares innovationsförmåga? 
– 
Jag försöker alltid att ha stora öron i dialogen med mina medarbetare. Det gäller såklart även när jag är ute i bygg-produktionen.

Vilka tre värden är viktigast att ha med sig när man jobbar med utveckling, även internt?
– Då behöver du vara öppen och i det räknar jag in att du också är lyhörd för andras tänk. Du behöver förstå dina kollegor. Du behöver vara påläst i sakfrågan, så att du vet hur teamet ska ta sig mot målet och vilken metod som är lämpligast. Sedan måste du vara strukturerad, så att det blir lätt för omgivningen att förstå förflyttningen och sedan får lätt att göra rätt.

Vem anser du vara den störste inspiratören för dig personligen vad gäller innovationer i vår bransch?
– 
Jag tycker egentligen att vi inte har kommit speciellt långt inom vår bransch och kan inte direkt peka ut någon stor innovatör. Jag tror däremot att ett gott ledarskap föder en innovativ miljö.

 
Ledarskap

Vem är en bra ledare? Vad kännetecknar ett gott ledarskap?
– 
En bra ledare är inlyssnande. Det handlar om att kunna vara ett bollplank men låta medarbetaren fatta och äga beslutet. Du behöver också kunna fatta beslut utan att vela för mycket, även då det finns lite information eller om beslutet kan kännas obekvämt och inte gynna alla. En ledare tänker alltid på teambildandet och bygger ihop vi-känslan bland sina medarbetare. Det gäller också att vara trygghetsskapande mitt i alla pågående förändringar.

– Sedan gäller det att du också lyfter blicken och uppmärksammar dina medarbetare. Extra mycket om någon har gjort något utöver det förväntade. Den som uppfyller kriterierna jag nämnt har mycket goda förutsättningar att vara en god ledare.

Vem är den bästa chef du haft hittills, och varför var den det?
– 
Jag har haft många chefer under de år som jag har jobbat. Några har varit riktigt bra och andra har varit rena katastrofer. Den chefen som varit bra för mig, har uppfyllt det som jag anser kännetecknar en bra chef, som jag nyss svarade på. De mindre bra cheferna har ofta varit osäkra personer som inte vetat hur de skall agera om situationen blir utanför det “normala”.

Vilka tre egenskaper har gjort dig till en bra chef?
– 
Om jag är en bra chef får mina tidigare och nuvarande medarbetare svara på. Jag försöker uppfylla de krav som jag själv ställer på en bra chef. Det är viktigt att man också tar sig tid att ta en fika tillsammans och pratar om annat än jobb, så att vi lär känna varandra lite bättre.

Vilken bok har du på nattygsbordet nu och vad tycker du om den?
– Jag har nyligen avslutat en bok av Per Håkan Börjesson, grundare och vd på Spiltan AB, ett investmentbolag.
I boken berättas historien bakom Spiltan och hur det gick till när företaget grundades. Jag tycker att han har rätt inställning, en ödmjukhet till hur man hanterar andras pengar och ett sunt sätt att se på vad man investerar i. Säkert en inställning som man kan ta med sig till många andra ställen och situationer.

Om du fick ha en superkraft en dag, vilken skulle du välja?
– Förmågan att spana in i framtiden.

Hur ser den bästa favoritdagen på helgen ut? 
Den helgen där varje ledigt dygn har 30 timmar så att jag hinner med allt som jag vill göra. 

Vad har du för intressen?
– 
Jag umgås gärna med min familj, vi åker gärna utför tillsammans, jag kör motorcykel (kör just nu en HD), cyklar MTB och spelar lite golf under sommarhalvåret (23 i handicap).

Vilket är det bästa sättet att hantera stress?
– Att lösa det som gör en stressad. Om det ligger utanför din förmåga att lösa det, så kan du ändå inte göra något åt det, alltså är det inte värt att stressa upp sig för. Det sista är förstås enklare sagt än gjort … det är sällan som jag känner mig så pass stressad att det påverkar mig negativt. Lite adrenalin gör mig mer effektiv.

Om du fick välja att träffa en av dina idoler en dag, vem skulle du välja och vad skulle ni göra för aktiviteter tillsammans?
– 
Jag har nog ingen direkt idol. Däremot vore det roligt att träffa någon som verkligen har gjort något, eller försöker göra något, som gör hela vår omvärld bättre. Som Bill och Melinda Gates som har skapat en fond för att utrota sjukdomar och minska dödligheten.

– Raoul Wallenberg är också någon jag skulle velat träffa. En person som stod upp för att hjälpa andra med risk för sitt eget liv, i en tid och på ett ställe då detta inte var helt självklart.Tack Torbjörn!

Fråga oss