Nyheter / 2020 / Bostadsinbrotten fortsätter minska i Hjulsta
2020-05-14

Bostadsinbrotten fortsätter minska i Hjulsta

Anmälda bostadsinbrott till polisen fortsätter att minska kraftigt i Järvaområdet. Einar Mattssons bostadsområde Hjulsta hör till ett av de områden som visar en tydlig positiv trend.

hjulsta_960_1.jpg

Lägenhetsinbrotten fortsätter att minska kraftigt i Järvaområdet visar Fastighetsägare i Järvas sammanställning av anmälda inbrott till polisen. Inbrotten har minskat från att 2009 vara drygt 5 per 1000 invånare till att under 2019 vara minde än 1 per 1000 invånare. Inbrotten har minskat i hela Stockholm, men 2019 ligger Järva under snittet för Stockholms stad. Det är positiva nyheter för förvaltningsteamet som ansvarar för Einar Mattssons bostadsområde Hjulsta.

- Att statistiken bekräftar det vi själva upplever är jättekul. Min bedömning är att vi 2013 hade cirka 10 inbrott per månad, medan det idag är max 5 per år, berättar Ylva Forslund, områdesförvaltare i Hjulsta.

- Hjulsta är idag ett lugnt och grönskande bostadsområde som präglas av god stämning och positiv anda. Visst har vi gjort många förbättringar genom åren, och den positiva utvecklingen beror också på goda samarbeten med hyresgästerna, stadsdelen, skolan, polisen och övriga fastighetsägare i Järva, berättar Ylva Forslund.

Ylva_Forslund_960.jpg

Bra belysning och fräscha trapphus är några av åtgärderna som genomförts. Källardörrar till förrådsutrymmen har försetts med fönsterruta och gångarna med rörelsestyrd belysning för att hyresgästerna ska kunna se om det är någon som redan är i källaren när de går in.

Årets investeringar i säkerhet omfattas av installation av digitala lås på alla källardörrar som går till allmänna utrymmen och förråd. När låsen är på plats kommer källarna vara låsta 21.00-06.00 för att minska risken att obehöriga tar sig in och uppehåller sig där nattetid.

Utöver investeringarna i husen för att öka säkerheten, handlar trygghetsarbetet också om att i samarbete med hyresgästerna skapa en positiv anda.

- Hyresgästernas engagemang är avgörande. De säger till när det är något problem så att vi kan bjuda in till trapphusmöten och hitta bra lösningar.

“Bra brottsförebyggande tänk”

Lennart Levander, brottsförebyggare inom föreningen Fastighetsägare i Järva tror att det är fastighetsägarnas mångåriga arbete för goda skalskydd, helt, rent och snyggt som har haft stor påverkan på brottsutvecklingen i Järva och som nu gör att den viker mer än på andra orter.

- Fastighetsägare som Einar Mattsson har jobbat långsiktigt och målmedvetet med trygghetsfrågor och för att minimera brottstillfällen. Einar Mattsson har en väldigt engagerad förvaltning som har gjort väl fungerande investeringar i fastigheternas skalskydd. De har t ex monterat ”Järva-porten” i sina entréer, ett mycket kraftigt dörrparti med magnetlås som bättre håller obehöriga utanför. När de bytte fönster installerades inbrottssäkra fönster och lägenhetsdörrarna byts i rask takt ut till inbrottsklassade dörrar, konstaterar Lennart Levander.

Vad tror du är viktigt att fastighetsägare som Einar Mattsson fortsätter att göra för att säkra trygghet och säkerhet i bostadsområdet?

- Källarna är en av de viktigaste delarna när vi gör trygghetsbesiktningar. Källarmiljön är otroligt viktig för känslan av trygghet i fastigheterna. Här upplever jag att Einar Mattsson inte riktigt är färdiga ännu, men förvaltningen har ett bra brottsförebyggande tänk och min rekommendation är att fortsätta på den inslagna vägen, säger Lennart Levander.

Hjulsta_fotbollsplan_960.jpg

Trygghetsskapande åtgärder i Hjulsta
 • Under 2020 installeras elektroniska lås på källardörrar. Låsen öppnas med nyckelbrickor som lätt går att behörighetsstyra och spärra om de tappas bort. Som en extra trygghetsåtgärd kommer källardörrarna också att låsas för inpassering kl 21-06.
 • Förbättrad belysning utanför husen.
 • Nymålade väggar och tak samt förbättrad belysning i trapphusen.
 • Klippta buskar för bättre sikt i utemiljön.
 • Regelbundna trapphusmöten.
 • Trygghetsbesiktning av källare genom Fastighetsägare i Järva.
 • Installation av källardörrar med fönsterruta för bättre sikt.
 • Rörelsestyrd belysning i källargångar.
 • Återkommande årliga hyresgästaktiviteter.
 • Satsning på konstutsmyckning i samarbete med Stockholm konst, Remakebolaget och Hjulstaskolan.
 • Satsning på utemiljön med fotbollsplan, lekplatser, planteringar, grillplats, odlingslådor och ängar.

hjulsta_mural_960.jpg

Fråga oss