Nyheter / 2020 / ​Blommande ängar och lekfull skogsdunge i Hjulsta
2020-04-28

​Blommande ängar och lekfull skogsdunge i Hjulsta

En trygg och vacker utemiljö är prioriterat för förvaltningsteamet som ansvarar för Einar Mattssons fastigheter i Hjulsta. Upprustade lekparker, konstutsmyckningar och en konstgräsplan är satsningar som gjorts de senaste åren. Nu ska Hjulsta även få insektsvänliga ängar, renoverade trädgårdsmöbler, förbättrad belysning och en skogsdunge som inbjuder till lek.Hjulsta byggdes 1969-1970 och det är nu dags att skapa nytt liv i områdets utemiljöer. Arbetet kommer att genomföras på sex gårdar per år under en period av fem år.

– Vi vill att gårdarna ska bjuda in till avkoppling och grannsämja. En vacker trädgård gör att man kanske saktar in, njuter lite extra och stannar upp för att prata med grannen, säger Ylva Forslund, områdesförvaltare.

Till sin hjälp med arbetet har Ylva en utemiljögrupp som har gedigen kunskap och ett stort hjärta för hållbarhet.

– Det finns redan idag mycket växtlighet och området är bilfritt så att det är lätt att ta sig fram i för alla åldrar. Det är goda förutsättningar att utgå ifrån när vi nu utvecklar gårdarna, säger Johanna Karlsson, chef på Einar Mattssons utemiljögrupp.

Hållbart och långsiktigt
Hållbarhetstänket genomsyrar arbetet i allt från valet av växter till att göra en resurssnål upprustning av trädgårdsmöblerna. Istället för att kasta bort de gamla möblerna byter man brädor på bänkar och bord. Av det gamla lusthuset med trasigt tak skapar man en vacker pergola.

En del i det hållbara arbetet är också att på varje gård anlägga en paradrabatt som blommar större delen av säsongen, något som hyresgästerna saknat enligt den årliga hyresgästenkäten. Växterna där kommer vara rika på pollen och nektar för att ge mat åt våra pollinerare. Det kommer dessutom skapas ett flertal ängar i området.

– Många ängsväxter och pollinerare är idag hotade. Vi vill vi ta ansvar och att anlägga en naturmiljö med ängsblommor som lockar fjärilar, humlor och bin som vi behöver för pollinering av frukt och bär. Därmed kan vi bidra till att rädda både ängsblommor och de livsviktiga insekterna, säger Malin Persson, arbetsledare på Einar Mattssons utemiljögrupp

Boende i Hjulsta får dock ha lite tålamod innan ängen blommar vackert. I år hägnas ytan in och gräset får växa fritt. I höst ska gräset slås och ängsfrön sås för att blomma och locka pollinerare under nästa sommar.

Skogskulle som inbjuder till lek
Mellan Hidinge backe och Hjulstabackar ligger en uppvuxen talldunge som Stockholms stad rustar upp för att skapa en trygg och rolig plats. Träd och buskar har gallrats för att förbättra insynen och vissa utvalda träd kommer att belysas. Nya fågelholkar som färgglada inslag i skogen har satts upp. I anslutning till dungen skapas sittplatser och nya lekytor med hinderbana, karusell och klätterställning. Parken beräknas vara klar under hösten 2020.


Genomförda projekt i Hjulstas utemiljö

  • Muralmålningen ”Let´s talk” inspirerat av ungdomar och skapat av konstnären Mari Rantanen pryder en 11 meter hög husgavel vid Hjulsta Torg.
  • Mosaik vid Edingekroken har temat cirkus och gjordes av barn i Hjulstaskolans lågstadium under ledning av Remakebolaget
  • Tensta Tech har tillsammans med barn på högstadiet i Hjulstaskolan skapat ett ljusspel som projiceras på en av Einar Mattssons fastigheter i Hjulsta centrum.
  • Gårdar på Hidinge backe och Edingekroken har om rustats upp med bidrag från Boverket.
  • Utifrån samrådsmöten med hyresgäster gjordes nya grillplatser och sittplatser.
  • Lekplatser har rustats med nya klätterställningar och gungor.
  • I samarbete med Stockholms stad har områdets egen fotbollsplan vid Edingekroken fått konstgräs, nya mål och belysning.
  • På Stora Tenstagränd finns sedan en tid även en bikupa
Fråga oss