Nyheter / 2020 / Besök forskningsbädden KTH Live-In Lab virtuellt i 3D
2020-09-17

Besök forskningsbädden KTH Live-In Lab virtuellt i 3D

KTH Live-In Lab är ett forskningslaboratorium på KTH, där Einar Mattsson är huvudfinansiär för framtidens fastighetsforskning. Husen som laboratoriet ligger i ägs och är byggt av Einar Mattsson och ligger vid KTH Campus i kvarteret Forskningen. Idag lanseras den virtuella visningen av lokalerna.KTH Live-In-Lab, som startade 2016, består av fyra testbäddar på KTH Campus för forskning och utveckling av bygg- och fastighetsrelaterade tekniker och metoder. Einar Mattsson kan som stor privat fastighetsägare i regionen sätta in ny teknik, eller använda nya metoder som testats och utvärderats, i sina hundratalet fastigheter framöver.

Just nu pågår bland andra följande forskningsprojekt:

  • Förbättrad borrhålsteknologi för utveckling av bergvärmesystem
  • Pilotstudie för minskad vattenkonsumtion genom icke-invasiv ultraljudsteknik
  • USB-C för energismarta byggnader
  • Allergenfria inomhusmiljöer genom innovativa ventilationsstrategier
  • Tjänstedesign för miljövänligt beteende i byggnadsmiljö
  • Effektiv köksventilation med energiåtervinning

 

Fråga oss