Nyheter / 2019 / Nöjda hyresgäster efter gedigna insatser på Bondegatan
2019-04-18

Nöjda hyresgäster efter gedigna insatser på Bondegatan

Einar Mattsson har under de senaste åren gjort stora investeringar i kvarteret Timmermannen 30 på Bondegatan. Allmänna ytor är ommålade, taket är omlagt, fasaden är nyputsad, fönstren är renoverade, de gamla hissarna är utbytta till nya och innergården är trevligare och tryggare. Nu senast har väggarna i trapphusen målats om.

Hyresgästerna röstade
Inför ommålningen så fick de boende se olika förslag uppmålade, och fick sedan rösta fram sin favorit. Förvaltaren, målarna och fastighetsskötaren har efter ommålningen bara fått positiva kommentarer:

– Trots att färg och form väcker känslor, så har vi inte fått in ett enda klagomål efter att den nya målningen var klar, utan bara uppskattande feedback. Det värmer, säger förvaltaren Morteza Emarestani.

En renovering är en investering
Einar Mattsson har investerat en hel del i huset under de sista åren. Det har dels önskats från hyresgästerna, dels fanns större planerade underhållsbehov. Investeringarna som gjorts nu gör exempelvis att felanmälningarna på en tidigare krånglande hiss minskar. Hyresgästerna blir gladare av när huset fungerar bättre och fastighetsägaren slipper betala dyra hissreparationer. En situation alla vinner på.

Planerat underhåll
När förvaltaren och fastighetschefen ser över husen, görs flera grundliga genomgångar av husets skick. Man ser också över beräknad kvarvarande livslängd på hissmotorer, rör för vatten och avlopp, ventilationsuppföljningar och annat som inte syns för dem som bor i huset. Samtliga allmänna utrymmen och innergårdar ses över, förbättringar och konstruktiva investeringstips och lösningar samlas in. Efter denna omfattande genomgång av huset, och med expertutlåtanden kring hissar, ventilation med mera, läggs en plan för vad måste göras nu och vilket underhåll som ska göras på längre sikt.

Dags för nästa hus
När fastigheten på Bondegatan nu är upprustad för framtiden, står ett annat kvarter står på tur för renovering och upprustning. Omtanke om husen är viktigt för Einar Mattsson. Våra hus ska fungera väl och vara ett bra boende för våra hyresgäster.

Fråga oss