Nyheter / 2019 / Mer samverkan för innovation när KTH Live-In Lab blir centrumbildning
2019-05-17

Mer samverkan för innovation när KTH Live-In Lab blir centrumbildning

Einar Mattsson, Akademiska Hus och Schneider Electric går samman med KTH och etablerar KTH Live-In Lab som en centrumbildning. Den nya samarbetsformen ska utöver att få en annan status inom forskningen, även göra det möjligt att snabbare få ut nya, hållbara lösningar, produkter och tjänster på marknaden.

Marin Fors
KTH Live-In-Lab, som startade 2016, består av fyra testbäddar på KTH Campus för forskning och utveckling av bygg- och fastighetsrelaterade tekniker och metoder. Einar Mattsson är en av huvudfinansiärerna.

Det är även en nod för samverkan mellan akademi och näringsliv, som nu intensifieras ytterligare när de engagerade parterna bildar en gemensam centrumbildning.

– Vi vill förenkla vardagen för våra boende. För att kunna göra det behöver vill vi snabbt få fram förbättringar som är testade och utvärderade. Vi tar ett samhällsansvar genom att stötta vår bransch via forskning som kan korta ledtiderna att få fram testad och utvärderad teknik samt nya prövade metoder som snabbare når marknaden. Att innovationstakten ökar är helt nödvändigt och vi i branschen har ett ansvar att stötta det, säger Martin Fors, fastighetschef Einar Mattsson.

Eftersom byggnader står för nästan 40 procent av koldioxidutsläppen i den industrialiserade världen får effektiviseringsåtgärder i byggnader stor effekt. För att den nya tekniken ska få den avsedd effekt, behöver den nya mer resurssnåla tekniken snabbare ut på marknaden. Intresset att förlägga forskning och utveckling i verkliga miljöer är därför mycket stort och behovet av den komplexa testverksamhet som bedrivs inom KTH Live-In Lab är starkt från industrin såväl som akademin. Avtalet som har signerats för centrumbildningen sträcker sig till och med år 2021. 

Fråga oss