Nyheter / 2019 / Fredagsporträttet med Stefan Ränk: "Hållbarhet skapas i grundaffären. Det är vad vi gör varje dag som ger resultat på sikt."
2019-09-06

Fredagsporträttet med Stefan Ränk: "Hållbarhet skapas i grundaffären. Det är vad vi gör varje dag som ger resultat på sikt."

Det är vad vi gör varje dag som ger resultat på sikt. För Einar Mattssons del innebär det inte bara att långsiktigt äga bostadsfastigheter i Storstockholm, utan också att vi arbetar med att långsiktigt öka attraktiviteten i våra egna och våra kunders fastigheter.

Einar Mattsson bygger inte bara, utan levererar service till våra hyresgäster och fastighetsägarkunder. Genom förvaltningsentreprenadverksamheten kan vi hela tiden förbättra vår förmåga att göra rätt insatser i fastigheterna, vid rätt tidpunkt, i rätt omfattning, till rätt pris och med starkt kundfokus.

Sedan ett par år tillbaka har vi valt att helt och hållet fokusera på våra egna projekt i byggentreprenadverksamheten. Det gör att vi har kunnat fokusera på att hantera de utmaningar som alla drabbas av på en överhettad byggmarknad.

Inom fastighetsägandet bedriver vi nu några stora ROT-projekt som belastar kassaflödet kortsiktigt, men bygger värde långsiktigt.

Projektutvecklingsverksamheten arbetar mycket med att styra upp processer och rutiner efter en period där vi, likt många andra aktörer, drabbats av högre kostnader. Resultaten av de senaste årens bostadsrättsprojekt är svaga i en historisk jämförelse. De beslut vi har fattat under överhettningsåren om återhållsamhet vad gäller markförvärv och en måttfull extern finansiering bidrar gör att resurser finns för nya investeringar som förvärven av byggrätter i Årsta, Huddinge och vid Telefonplan.

Idogt arbete ökar tryggheten vid Järvafältet
Vårt ihärdiga arbete med att öka attraktiviteten i Hjulsta visar sig genom den upplevda tryggheten i våra kundmätningar. Områden som förbättras ökar i attraktivitet. Det är vår grundaffär. Här finns ingen ”quick-fix”, utan det handlar om att hålla fast vid sin målsättning och enträget arbeta för den.

Våra kunder föredrar den bästa kvaliteten
En annan iakttagelse rör de omfattande ROT-projekt som pågått i Vårberg och Farsta. Här har hyresgäster erbjudits olika uppgraderingsnivåer i lägenheterna. Det har visat sig att många av dem som först väljer en billigare nivå ändrar sig och väljer det utökade erbjudandet när de sett hur bra kvaliteten är. Det är ett gott betyg på vår renoveringskompetens.

Certifierade miljöbostäder
Kommande milstolpar är vårt framgångsrika uthyrningsarbete i projektet S:t Paul i Götgatsbacken, samt inflyttningarna i våra stora nybyggnadsprojekt i Hagastaden, Sundbyberg och Norra Djurgårdsstaden. I kvarteret Backåkra i miljöstadsdelen Norra Djurgårdsstaden har vi certifierat flera nybyggda hyreshus enligt standarden Miljöbyggnad Guld.

Fastighetsforskning vi finansierat
Även forskningsbäddarna vid KTH Live-In Lab röner stor uppmärksamhet både i media, hos allmänheten och även internationellt. Vi är väldigt stolta över att ha skapat förutsättningar för denna spännande forskningsverksamhet i Sverige.

Vi står på en stadig grund när vi nu tar oss an nya utmaningar. Vi har en stark tro på Stockholm som en attraktiv miljö att bo och arbeta i. Och vi vill vara en del i det.

/ Koncernchef och ägare Stefan Ränk 

Fråga oss