Nyheter / 2019 / Fredagsporträttet med Einar Mattssons projektutvecklingschef Sara Albrecht: "Den som har en bra balans av förnuft och känsla kan bli en bra ledare."
2019-09-27

Fredagsporträttet med Einar Mattssons projektutvecklingschef Sara Albrecht: "Den som har en bra balans av förnuft och känsla kan bli en bra ledare."

Sara Albrecht har stor kompetens från olika delar i branschen, och kan både bostadsutveckling och förvaltning. En lysande kombination. Idag är Sara projektutvecklingschef på Einar Mattsson Projekt AB och leder företagets projektutvecklare till att bygga 400 bostäder per år under en tioårsperiod.

Vad fick dig att söka dig till Einar Mattsson som bolag?

– Jag tror på bredden med eget fastighetsbestånd och förvaltning som bas, produktionsledning och projektutveckling. Det ger en kompetent organisation som utvecklas tillsammans. Dessutom är både hållbarhet och långsiktighet viktiga kärnvärden för mig. Det gör att vi kan bidra till stadsutveckling på riktigt.

Vilket bolag anser du vara ledande inom bostadsutveckling idag och varför?

– Vi är väldigt duktiga framför allt i våra hyresrättsprojekt, och det borde inspirera andra när det gäller kvalitet och produkt. Några bolag är drivande inom gestaltning, några är bäst på lönsamhet, andra på kundbemötande. Det är kanske snarare vissa projekt som inspirerar, som exempelvis Titanias projekt Tingstorget i Botkyrka. Det är bostadsrätter till ett pris som många har råd med, en bra gestaltning i området och en mycket effektiv produkt.

Tror du att urbaniseringen fortsätter, så att Stockholm behåller platsen som Europas näst mest inflyttade stad efter Oslo? 

– Urbaniseringen fortsätter. Vi behöver lösa flera knutar som till exempel hyressättningssystemet, ta fram flera nya och flexibla boendeformer för olika behov och skeden i livet, liksom kollektivtrafik och förtätning. En utveckling av alla områden i och runt Stockholm behövs för att säkerställa den fortsatta tillväxten.

Kan du se några trender inom branschen gällande lägenhetsstorlekar, materialval eller områden?

– Vi behöver framöver bättre anpassa oss till förväntningar från våra kunder på att kunna visa upp bättre livscykelanalyser, ursprungsmärkningar på husens beståndsdelar och liknande. Det kan förhoppningsvis medföra ökat tryck på hållbarhet och livslängd.


Innovation

Kommer KTH Live–In Lab kunna bidra till att forska fram nya sätt att utveckla bostäder som Einar Mattsson kan använda i sina hus i framtiden?

– Jag skulle gärna se att vi på EMP har en närmare koppling till projekten som drivs inom ramen för KTH Live-in Lab. Innovation är en viktig del av vårt uppdrag och närheten till forskningsmiljöer stimulerar även vår egen kreativitet.

Hur investerar du som chef i dina medarbetares innovationsförmåga?

– Innovation är ett stort ord. Jag har en löpande dialog med medarbetarna om deras utvecklingsbehov och drivkrafter. Vår verksamhet utvecklas av att medarbetarna utvecklas. Det är viktigt att fånga upp nya idéer, våga ifrågasätta invända mönster och arbetssätt, våga pröva och pröva igen. Vi strävar efter kreativitet inom de ramar som vi har.

Hur blir vi ännu bättre på att involvera innovationer i vår företagskultur?

– Vi behöver bli bättre på att inspireras av andra. Med det menar jag branschkollegor, konkurrenter och framför allt ha väldigt bra koll på vår omvärld för att fånga upp idéer och nyheter utanför den egna branschen.


Ledarskap

Vem är en bra ledare? Vad kännetecknar ett gott ledarskap?

– Den som har en bra balans av förnuft och känsla kan bli en bra ledare. En bra ledare ska vara intresserad av andra människor och vara engagerad, visa upp engagemanget och gärna vara en god kommunikatör.

Har du ett stort tålamod?

– En av mina sämsta egenskaper är att jag har dåligt tålamod. Särskilt när jag upplever att andra personer inte gör sitt bästa eller maskar. Jag är snarare strävsam, och tycker att det är både viktigt och roligt att försöka göra sitt bästa, så ofta som möjligt. 

Vem är den bästa chef du haft, och varför?

– Håkan Falk. Han visade otroligt förtroende för, och stor tillit till sina medarbetare. Det skapade goda förutsättningar för mig och mina kollegor att växa. Duktiga ledare har tillit, kan lyssna och är generösa i sitt förhållningssätt till andra.

Var hämtar du inspiration till ditt ledarskap?

– Jag har många människor omkring mig, medarbetare här på Einar Mattsson och nära vänner som ger mig inspiration. Särskilt två personer. Den ena är min bror Martin, med ett förflutet både inom det militära och som chef på IKEA. Han lyckas kombinera det tydliga med det kreativa och lekfulla på ett bra sätt. Den andra är Stina, som är entreprenör och har startat flera företag och dessutom gjort flera lyckade samarbeten med internationella företag. Hon hittar alltid lösningar. Det finns inga hinder, utan bara en palett med bra eller mindre bra lösningar.

Går du i bräschen för att få Einar Mattsson-koncernen och EMP att digitaliseras?

– Utveckling och förändring är alltid roligt. Jag har dessvärre inte möjlighet att hinna lära mig allt själv. Så jag fokuserar i första hand på att projektutvecklarna lär sig och använder nya arbetssätt, teknik och arbetsmetoder. På så sätt får jag också del av det.

Vilken är den bästa feedback du någonsin fått?

– Den bästa feedback jag har fått professionellt är när en medarbetare sökte upp mig i efterhand och berättade att hon valt att säga upp sig för att gå en utbildning hon inte hade vågat söka sig till om det inte hade varit för det samtal vi haft. Det var en konstnärlig utbildning. Hon sa att jag hade gett henne mod att göra det hon allra helst ville. 

 

Fråga oss