Nyheter / 2019 / Fredagsporträttet med Einar Mattssons HR-chef Lena Lind "Vi är i en framtidsbransch"
2019-09-13

Fredagsporträttet med Einar Mattssons HR-chef Lena Lind "Vi är i en framtidsbransch"

Vi träffade Lena Lind som är HR-chef för Einar Mattsson-koncernen. Hur tänker och resonerar Einar Mattsson kring ledarskap, lojalitet och fastighetsbranschens framtid?

Vilka är de största fördelarna med att jobba inom Einar Mattsson-koncernen?

– Här finns en gedigen kompetens samlad. Här finns goda utvecklingsmöjligheter, härliga och omtänksamma kollegor, chefer som är tränade i ledarskap, en platt organisation och engagerade ägare.

Dagens arbetsmarknad i vår bransch känns mer rörlig än någonsin. Stämmer det?

– Både ja och nej. Vi är en koncern som både äger, utvecklar, bygger och förvaltar bostäder så rör vi oss på flera marknader samtidigt, vilket gör att rörelsen kan vara större inom en del och mindre inom en annan. Det blir allt vanligare att du under ett arbetsliv byter yrke, vilket påverkar rörelsen.

Vilka fördelar tycker du vår bransch är bäst på att erbjuda?

– Kommande generationer är värderingsstyrda, vilket ligger för oss på Einar Mattsson. Vi också en bransch med många olika yrken, som skapar möjlighet till utveckling av den egna karriären. Vill man vara med att bidra till något större i samhället, så är vår bransch perfekt.

Vilka utmaningar ser du för branschen i stort och för oss som företag framöver?

– Att möta nästa generation och att beskriva hur våra branschyrken kommer se ut över en 25-årsperiod. Automatiseringen inom bygg- och fastighetsbranschen kommer både innebära nya yrken och krav på ny kompetens i befintliga roller.

Idag uppfattar en del medelålders och äldre medarbetare att yngre kollegor är mindre lojala mot sin arbetsgivare och undviker att göra sina “hundår”. Stämmer det?

– Ja, de byter jobb oftare. Du kan välja att tolka det som mindre lojalt. Rörligheten kommer av unga människors nyfikenhet att prova olika typer av arbeten och gärna i olika typer av branscher. Så har det alltid varit. Det där med hundår är ett roligt uttryck. Det finns en risk i att tycka att alla ska göra sina “hundår”. Man kan missa många unga talanger om man som arbetsgivare börjar tänka så.

Hur gör Einar Mattsson för att belöna rätt beteende?

– Vi har en grundförväntan på alla medarbetare att efterleva våra värdeord att vara omtänksam, engagerad och framåt. Det belönas inte särskilt, men uppmärksammas om det inte efterlevs. Våra chefer och ledare tränas också i att belöna på ett sätt som gör att verksamheten når sina mål. Medarbetare med starkt driv och engagemang, som arbetar förbättrande och som når sina mål belönas ofta genom att erbjudas mer kvalificerade arbetsuppgifter, och på så sätt också en högre lön. Vi kan också vid extraordinära insatser välja att premiera medarbetare med en gratifikation.

Vad är viktigast för att trivas?

– Att känna arbetsglädje är det absolut viktigaste. Arbetsglädje kommer av ett tydligt uppdrag, en lagom utmaning och utveckling och att du upplever att dina samarbeten ger energi. 

Vissa hävdar att det är viktigare att välja en bra chef, än rätt företag och rätt arbetsuppgifter. Kan du hålla med om det, och vilka ledarskapsegenskaper är de viktigaste att ha i vårt företag?

– Ofta jobbar “bra” chefer i “bra” företag, så det är en växelverkan. I vårt företag är det viktigt att kombinera resultat- och relationsfokus. Lägg också till tydlighet i form av processer och strukturer. Att uppfattas som konsekvent är viktigt när våra medarbetare bedömer sina chefer.

Einar Mattsson har under många år haft ledarskapsutbildningar och återkommande träffar för ledare och chefer. Hur kommer det sig att vi valt att göra en så bred satsning?

– Vi vill skapa tryggare chefer som vet vilka mandat som finns och som känner sig bekväma i kommunikationen med sina medarbetare.

Enligt beräkningar från Fastighetsbranschens utbildningsnämnd behövs 11 000 personer i fastighetsbranschen framöver. Hur når vi fler med det budskapet?

– Vi är i en framtidsbransch och i det finns goda utsikter hos oss för de som funderar över sitt yrkesval nu. Vi behöver berätta mer om vad det i framtiden innebär att jobba i vår bransch. Vill man göra affärsmässig samhällsnytta, så är fastighetsbranschen ett mycket bra val. Och varför inte hos Einar Mattsson, en av Stockholms största privata fastighetsägare.

Här hittar du våra lediga jobb.

Fråga oss