Nyheter / 2019 / Einar Mattssons nya bostäder i gammal stadsdel i Sundbyberg
2019-02-15

Einar Mattssons nya bostäder i gammal stadsdel i Sundbyberg

Stadsdelen Rissne, nära Sundbybergs centrum, mellan Duvbo och Stora Ursvik har fått ett lyft med bland annat nybyggda bostäder, affärsverksamhet och förskola. Med investeringar från kommunen och landstinget, i samarbete med Einar Mattsson och andra bostadsutvecklare kommer Rissne att vara en knutpunkt i kommunen med bland annat spårvagnsutbyggnad.

Einar Mattssons kvarter är Stadshuslunden med 198 bostadsrätter och Hjulmakaren med 64 hyresrätter på samma plats där Sundbybergs tidigare stadshus stod.

Van stadsbyggare
Att Einar Mattsson deltar aktivt i stadsutvecklingsområden runtom i Storstockholm är sedan länge naturligt.

— Vi är alltid med och utvecklar staden. Vi tänker långsiktigt och deltar gärna i vidareutveckling och förädling av befintliga områden. När vi började bygga hus på Södermalm, var det långt ifrån den attraktiva stadsdel det är i dag. Nu är vi delaktiga i omvandlingsprocesser i bland annat Barkarbystaden, Hagastaden, Norra Djurgårdsstaden och Huddinge. Rissne är ytterligare ett utvecklingsområde i raden, säger Britta Blaxhult, affärsutvecklingschef.

Totalt ska 3 300 nya bostäder utvecklas i den nya stadsdelen. Stadshuslundens grönska har bevarats när nya bostäder utvecklas. Grönytorna förädlas ytterligare med fokus på trygghet och trivsel.

Ny knutpunkt
Rissne blir alltmer stadslikt. Sundbybergs stad har tillsammans med Region Stockholm nu omvandlat genomfartsleder till stadsgator så att Tvärbanan går mitt i gatan, som en spårväg. När tvärbanan förlängs från Ulvsunda till Kista blir detta en ny nod i kollektivtrafiken där tvärbanan möter tunnelbanan. De sociala och kommersiella funktionerna kring Rissne Torg kommer också att utvecklas.

Fråga oss