Nyheter / 2019 / Einar Mattssons hyresgäster får bok om modet att larma
2019-11-17

Einar Mattssons hyresgäster får bok om modet att larma

I november får Einar Mattssons hyresgäster boken Huskurage — från oro till omtanke. Boken syftar till att utbilda i en allvarlig fråga och ge modet att våga bry sig och larma när vi misstänker att en granne far illa.

Vi på Einar Mattsson arbetar på många olika sätt för att skapa trygga boendemiljöer. Vi investerar i brandskydd, säkra lås och trygghetsskapande belysning.Vi samarbetar med våra hyresgäster, kommunen, polisen, fastighetsägare och organisationer för att tillsammans skapa trygghet i våra områden. I november delar vi ut boken Huskurage — från oro till omtanke till alla Einar Mattssons egna hyresgäster.

— Många stockholmare bor i våra hus och vi vill nu som en del i vårt trygghetsarbete hjälpa till att sprida kunskap om en allvarlig fråga som våld i hemmen. Vår förhoppning är att vi genom att dela ut boken ökar chanserna för att vi som är grannar larmar när någon är utsatt, säger Martin Fors, fastighetschef.

Bakgrunden till boken är det fruktansvärda faktum att en kvinna dödas i sitt hem var tredje vecka. Förövaren är ofta man eller ex-partner. Våldet drabbar även barn och Rädda Barnen beräknar att 200 000 barn i Sverige lever i hem med våld.

Boken är skriven av Nina och Peter Rung som är grundare av organisationen Huskurage. Deras nyskrivna bok Huskurage — från oro till omtanke är en slags handbok i praktisk medmänsklighet. Den vill utbilda oss alla i modet att våga bry oss om och larma när vi misstänker att någon far illa.

Här finns hjälp:

  • Polisanmälan: 114 14. Vid akuta eller hotfulla situationer larma på nödnumret: 112.
  • Störningsjouren på kvällar och nätter: 08-568 21 4 00.
  • Socialjouren är öppen dygnet runt för akut hjälp till dig som är utsatt: 08-508 400 00. I Stockholms stad finns också ett antal stöd- och krisjourer.
  • BRIS kan du som är barn ringa om du mår dåligt eller är utsatt för något: 116 111.
  • ROKS.se visar kontaktuppgifter till närmaste kvinnojour.
  • Vid misstanke om att ett barn far illa gör du en orosanmälan till Socialtjänsten via din Stadsdelsförvaltning.
Fråga oss