Nyheter / 2019 / Einar Mattsson och Castellum startar samarbete i Hagastaden
2019-09-02

Einar Mattsson och Castellum startar samarbete i Hagastaden

Einar Mattsson och Castellum har ingått ett samverkansavtal med målsättning att utveckla kvarteren Sorbonne, Greifswald och Harvard (område D i Hagastaden).


Områdena omfattar totalt cirka 23 000 kvadratmeter kontors- och kommersiella lokaler samt 150-170 bostäder. Avsikten med samarbetet är att Einar Mattsson förvärvar bostadsbyggrätterna av Castellum.

– Vi är långsiktiga i våra investeringar och har därför styrkan att utveckla nya bostäder även när marknaden är svagare. Det här samarbetet innebär att båda bolagen kan bidra med sin expertis för respektive kvarter – bostäder och kommersiella ytor. De höga ambitionerna för området, nya kommunikationer och blandningen av arbetsplatser och bostäder kommer att göra Hagastaden till ett av Stockholms mest attraktiva områden, säger Peter Svensson, VD för Einar Mattsson Projekt AB.

– Vi bygger och förvaltar hus – men vårt primära fokus är inte väggar, golv och tak. Vår målsättning för kvarteren i Hagastaden är att skapa en plats där man kan nyttja synergierna mellan arbetsplatser och bostäder, där människor och företag kan växa tillsammans. Samverkansavtalet med Einar Mattsson är viktigt, då det lägger grunden för det vi vill skapa. De är en erfaren bostadsutvecklare och kompletterar vår kompetens inom kontors- och samhällsfastigheter, säger Henrik Saxborn, verkställande direktör Castellum AB.

Strategisk placering vid nya Karolinska

Bolagen kommer gemensamt att göra det anläggningsarbete som behövs för att grundlägga byggnaderna på befintliga väg- och järnvägstunnlar. De nya kontoren kommer att vara strategiskt placerade nära det nya sjukhusområdet vid Nya Karolinska Solna och Karolinska Institutet. Bostäderna är planerade invid Hagastadens park i söder.


Utvecklingen kommer att ske i flera olika etapper med preliminär start av grundläggning 2021. Samtliga bostäder, kontorslokaler och kommersiella ytor beräknas vara klara för inflyttning i början av 2025.

För mer information kontakta:

Peter Svensson, VD Einar Mattsson Projekt AB
08-586 263 00

Ewelina Holm, Kommunikationschef Einar Mattsson AB
076-5426720

Om Einar Mattsson Projekt AB
Einar Mattsson är en långsiktig fastighetsaktör som varit verksam på Stockholms bostadsmarknad i 80 år. Med sina 5 600 bostäder är man idag Stockholms stads största privata ägare av hyresbostäder. Einar Mattsson Projekt AB är det av dotterbolagen som arbetar med att utveckla nya bostäder i Stockholms län där råmark eller projektfastigheter förvärvas och utvecklas till efterfrågade bostäder. Einar Mattsson är en av de mest aktiva projektutvecklarna i regionen och har som mål att färdigställa minst 4000 lägenheter under en tioårsperiod. I koncernen ingår också ett förvaltningsbolag som förvaltar cirka 15 000 bostäder, en byggentreprenadverksamhet som säkerställer kvaliteten i byggprocessen och ett bolag som sköter övriga investeringar.

Fråga oss