Nyheter / 2019 / Einar Mattsson 2018-stark grundaffär och växande förvaltning
2019-04-24

Einar Mattsson 2018-stark grundaffär och växande förvaltning

Einar Mattsson tror på Storstockholm och har fortsatt att utveckla nya bostäder för egen och långsiktig förvaltning i regionen. Koncernens finansiella ställning är fortsatt stark och fastighetsbeståndets värde har ökat till 12 miljarder kronor under 2018. Ettåringen Einar Mattsson Fastighetsförvaltning AB har växt och förvaltar totalt värden om drygt 59 miljarder kronor.

Einar Mattsson_iordobild 2018 960x500.jpg

Hyresintäkterna i koncernens fastighetsbestånd ökade till 494 (448) mkr och rörelseresultatet före avskrivningar blev 248 (229) mkr. Fastighetsbeståndet inom hela EM-sfären har nu passerat ett bedömt marknadsvärde på 15 mdkr.

Einar Mattsson Fastighetsförvaltning AB ökade omsättningen till 239 mkr och resultatet landade på 8 mkr trots ett år av konsolidering efter några års stark expansion. Einar Mattsson Byggnads AB försörjer sedan ett år tillbaka enbart koncernen med kvalitativa byggtjänster och gör ett resultat på 11 mkr (30 mkr). Einar Mattsson Projekt AB färdigställde cirka 480 bostäder under 2018 har 2 033 bostadsbyggrätter i sin projektportfölj. Projektbolaget omsatte cirka 643 (1 156) mkr Resultatet blev – 1 (155) mkr på grund av försämrade marknadsförutsättningar samt kostnadsökningar till följd av resursbrist i flera delar av kedjan.

- Om man sköter grundaffären kommer man att lyckas långsiktigt. Det är glädjande att vi på koncernnivå når ett tillfredsställande resultat trots den överhettning som projektutvecklingsbranschen nu lider sviterna av. Vi har valt att lägga stora resurser i efterhand på att möta kundernas förväntningar vilket sänkt resultatet i vår projektverksamhet, säger Stefan Ränk, koncernchef Einar Mattsson AB.

- De beslut vi har fattat under överhettningsåren om återhållsamhet vad gäller markförvärv och en måttfull extern finansiering bidrar till att vi nu har resurser till nya investeringar vilket förvärven av byggrätter i Årsta, Huddinge och Telefonplan visar. De kommande 5 åren planerar vi att investera cirka 5 miljarder i nya bostäder av befintliga bostadsmiljöer, fortsätter Stefan Ränk, koncernchef Einar Mattsson AB.

I Einar Mattssons årsberättelse för 2018 kan du, utöver att botanisera i nyckeltalen för verksamheterna, också läsa om våra nya hyresrätter i Norra Djurgårdsstaden och om hur vi arbetar för att skapa trivsamma utemiljöer och varför Brf Södertorn valt Einar Mattsson som leverantör av förvaltningstjänster.

Här kan du läsa Einar Mattssons årsberättelse för 2018 i sin helhet. Är du nyfiken på vårt hållbarhetsarbete kan du bläddra i vår Hållbarhetsredovisning för 2018 här.

Fråga oss