Nyheter / 2018 / Tryggheten i Hjulsta ökar i hyresgästundersökning
2018-06-28

Tryggheten i Hjulsta ökar i hyresgästundersökning

Sedan Einar Mattsson köpte de 1200 lägenheterna i Hjulsta för tio år sedan har bolagets förvaltning jobbat systematiskt och uthålligt för att lyfta bostadsområdet. Lokalt områdeskontor, god kontakt med hyresgästerna och ett ständigt förbättringsarbete är framgångsfaktorer. I årets hyresgästenkät ökar tryggheten i Hjulsta markant.En aktiv och närvarande förvaltning har alltid varit ledorden i Hjulsta. Därför är det glädjande att årets hyresgästundersökning visar en markant ökad nöjdhet med tryggheten i området.

– Det är inte en enskild sak som ligger bakom höjningen – det är ett aktivt och medvetet arbete i det stora och i det lilla. I grunden handlar det om den goda kontakten vi har med våra hyresgäster. Vårt lokala områdeskontor här i Hjulsta skapar goda förutsättningar för att ge hyresgästerna en nära service. Vi träffar hyresgästerna ofta och hälsar på alla när vi rör oss i området. Vi gör också många besiktningar av lägenheter och jobbar mycket med vår kommunikation, säger Ylva Forslund.

Förvaltningsteamet arrangerar även återkommande aktiviteter tillsammans med hyresgästerna.

– Varje år bjuder vi in till Hjulstadagen. En familjedag med flera trevligheter såsom tipspromenad, läshörna, pysselbord och hoppborg. Det är populärt bland våra hyresgäster och är ett bra sätt att träffas på. Vi arrangerar även årliga fotbollsturneringar för områdets barn och ungdomar, fortsätter Ylva Forslund.

I årets undersökning är Hjulstaborna mer nöjda med kontakten med grannarna, och den personliga tryggheten i området kvällar och nätter uppges också vara bättre än tidigare.

– Vi har bytt armaturer både inne och ute och ser till att hålla ordning utomhus. Många gatlyktor har bytts ut från kvicksilverbelysning till LED som utöver energieffektiviteten också ger en bättre ljuseffekt. Vi klipper ner buskar och träd, vilket också bidrar till ökad trygghet, fortsätter Ylva Forslund.

Samarbeten med andra aktörer spelar också en betydande roll i trygghetsarbetet.

– Vi har länge jobbat med olika aktörer för att öka tryggheten bland annat polisen. De besöker ofta vårt områdeskontor och vi försöker även få med dem på våra hyresgästmöten. Det är väldigt uppskattat av hyresgästerna.
Vid de årliga trygghetsvandringarna tillsammans med polisen och hyresgästföreningen går vi tillsammans runt i området och tittar efter otrygga platser, eller sådant som kan upplevas som otryggt. Under vandringen för vi protokoll över allt som ska ses över, fortsätter Ylva Forslund.


Tryggare lägenheter
I dialog med hyresgästerna har inbrottssäkra fönster och dörrar visat sig spela en betydande roll. Här visar det pågående fönsterbytet i samtliga fastigheter en positiv påverkan.

– Vi håller på att byta fönster på alla lägenheter och hittills har drygt hälften bytts ut. Även i detta projekt har polisen varit med från början. Källardörrarna byter vi också ut till dörrar med glas. Möjligheten att kunna se in i källaren i kombination med rörelsebelysning är något vi sett tydlig effekt på i hyresgästundersökningen, fortsätter Ylva Forslund.

Enligt Ylvas erfarenheter är också trapphusmöten ett väldigt bra sätt att få dialog med hyresgästerna. I trapphusen rör sig många och det är lätt att få kontakt.

– När vi tittat på resultatet från undersökningen har vi kunnat urskilja tre portar där vi bör ha den här typen av möten. Där får vi höra lite mer ingående från de boende varför just dessa fastigheter fått ett sämre resultat, avslutar Ylva Forslund, som nu tillsammans med teamet ser fram emot att fortsätta det långsiktiga arbetet för och med Hjulstaborna.


Fakta
Byggår: 1969-1971
Antal lägenheter: 1 200
Lokalkontor: Hjulsta backar 8
Årliga aktiviteter: Hjulstadagen (maj), fotbollsturnering (oktober) samt återkommande bomöten, trygghetsvandringar och träffar för nyinflyttade.
Service: T-bana, matbutik, tandläkare, restaurang, förskola och grundskola.

Området är planerat för en bilfri och naturnära miljö. Bostadshusen är omgärdade av gröna parker och skogsmiljö och bilparkeringarna och gator ligger placerade i områdets ytterkanter.
Einar Mattsson äger och förvaltar också två punkthus som byggdes 2008. Husen är nio våningar högt med totalt 76 lägenheter. I bostadsområdet ligger även 15 nybyggda radhus med äganderätt.

Fråga oss