Nyheter / 2018 / Samarbete för trygghet och trivsel i Skärholmen firar 10 år
2018-11-19

Samarbete för trygghet och trivsel i Skärholmen firar 10 år

I år firar fastighetsägarsamarbetet i Skärholmen 10 år. Einar Mattsson är en av 19 medlemmar som tillsammans med lokala aktörer arbetar för att Sätra, Bredäng Skärholmen och Vårberg ska vara trygga, tillgängliga och trivsamma områden att bo och arbeta i.

Einar Mattsson äger och förvaltar ca 350 bostäder inom Skärholmens stadsdelsområde, två fastigheter på Hållsätrabacken i Sätra med totalt 139 bostäder och i Vårberg 11 hus med totalt 212 hyresrätter.

Inom föreningen för Skärholmens Fastighetsägare har Einar Mattsson möjlighet att tillsammans med övriga fastighetsägare, stadsdelen, trafikkontoret, polisen, SL, föreningar och näringsliv långsiktigt arbeta för en positiv utveckling.

- Samarbetet är viktigt för att samla kunskap, dela goda idéer och genomföra satsningar som annars inte varit möjliga, säger Martin Fors, Fastighetschef på Einar Mattsson och bolagets representant i Skärholmens Fastighetsägarförening.

Förebilden till fastighetsägarsamarbetet kommer från Nordamerika, så kallade BID (Business Improvement District) och inom föreningen görs en rad satsningar för att öka den upplevda tryggheten och minska polisanmäld brottslighet. Det handlar t ex om att genomföra trygghetsvandringar och trygghetsbesiktningar i olika områden. Glädjande nog visar trygghetsmätningar att den upplevda otryggheten legat på i stort sett oförändrad nivå i Skärholmen medan den upplevda otryggheten har ökat i många andra delar av Stockholm. Och den senaste inbrottsstatistiken från Polisen i Skärholmen visar på låga siffror.

Omsorg om husen och människorna

Att investera i fastigheterna är för Einar Mattsson också ett viktigt verktyg för att öka trivseln och tryggheten för bolagets hyresgäster i Sätra och Vårberg.

- Det är viktigt för oss att ta hand om husen. Fastigheterna i Sätra som är byggda 1966 genomgick nyligen en stamrenovering som även omfattade en varsam renovering av allmänna utrymmen och lägenheter. Vi tror att ett hus som är väl omhändertaget gör att människor trivs bättre och är rädda om boendet, säger Martin Fors och fortsätter:

- Just nu pågår också ett omfattande renoveringsarbete av Einar Mattssons 212 hyresrätter på Ängsholmsgränd i Vårberg. I samband med stambytet förbättrar vi skalskyddet med säkerhetsdörrar och elektroniska lås på portarna, berättar Martin Fors.

Ombyggnadsprojektet på Ängsholmsgränd i Vårberg beräknas vara klart i februari 2019. Därefter påbörjas en gårdsrenovering för att öka trivseln även i utemiljön.

Om Skärholmens Fastighetsägare

Skärholmens Fastighetsägare är en ideell förening som samlar fastighetsägare och bostadsrättsföreningar i området. Föreningen har varit verksamma sedan 2008 och arbetar för att stadsdelarna i Skärholmen ska vara trygga, tillgängliga och trivsamma. Dessutom ska de vara väl fungerande att bo, arbeta och verka i. Läs mer om Skärholmens Fastighetsägare

Einar Mattson ingår även i fastighetsägarsamarbete i Järva och Rågsved.

Fråga oss