Nyheter / 2018 / Projektledning vid fastighetsutveckling - ny bok om att lyckas som bostadsutvecklare
2018-09-10

Projektledning vid fastighetsutveckling - ny bok om att lyckas som bostadsutvecklare

Ska du projektera och utveckla bostäder behöver du ha ett gediget projektkunnande. Jag har precis slutfört boken ”Projektledning vid fastighetsutveckling”. I boken får du verktyg för att lyckas ännu bättre som projektledare. Jag tänker mig också att boken kan vara intressant för arkitekter, beslutsfattare, projektörer och andra som är nyfikna på vilka faktorer som påverkar projektledningen.

 

Jag har jobbat på Einar Mattsson, och arbetat med projektledning i bygg- och fastighetsbranschen, nu i mer än 20 år. Utifrån mina egna erfarenheter och litteratur på området har jag försökt sammanfatta de viktigaste beståndsdelarna för att driva ett projekt framgångsrikt och effektivt.

Projektledarens systematik avgörande
Projektledning bottnar i huvudsak i våra arbetsuppgifter. Projektledning handlar i mångt och mycket om att få andra att arbeta. Den avgörande faktorn är att lägga mer tid på systematiken. I boken visar jag ett antal modeller och verktyg som på ett konkret sätt hjälper dig.

Standardisering
Jag resonerar också kring frågan om standardisering som metod för ständig förbättring. I en industriell fastighetsutveckling effektiviserar standarder arbetet och skapar då mer värde för mindre arbete. Integreras projektering och produktionsplanering kan du få ner entreprenadkostnaderna. Innovation och digitalisering är viktigt, men om du inte medvetet och systematiskt jobbar med ständig förbättring når du inte målen så bra som du skulle kunna. 

Fråga oss