Nyheter / 2018 / ​Omsorg om hus är att planera väl, tänka långsiktigt och använda kunniga experter
2018-10-29

​Omsorg om hus är att planera väl, tänka långsiktigt och använda kunniga experter

Flera år innan ett hus behöver putsas upp är en fastighetsägare igång för fullt med planering och andra förarbeten. För oss som är en långsiktig fastighetsägare är det en naturlig ingrediens i vår förvaltning.

Det bästa är att åtgärda och renovera flera saker samtidigt. Dels för att inte störa hyresgästerna med ständiga reparationer, och dels för att det är det mest effektiva.

Alla installationer som exempelvis el, ventilation och värme behöver ses över då och då. Vi på Einar Mattsson kan våra hus, så vi vet deras status och jobbar systematiskt med våra renoveringar. Det kan handla om byte av vatten- och avloppsledningar, så kallade stammar, el eller andra viktiga funktioner som påverkar både husets livslängd och de boendes trivsel.

Långsiktiga och smarta val
Inför en renovering, tas alltid en förstudie fram. Där listas vad vi ska göra för typ av renovering, ombyggnad eller tillbyggnad. Förstudien ligger till grund för ett investeringsbeslut som vi som fastighetsägare fattar beslut om. Ägarfamiljens perspektiv att ta ansvar för sina hus och områden långsiktigt och fokus på trygghet påverkar bland annat valen av hållbara material och införande av smart teknik som nya låssystem och modern belysning.

Även energiförbrukningen ses över. Einar Mattsson ska minska energiförbrukningen i fastighetsbeståndet med 20 procent till 2020 och med 50 procent till 2050.

Alla underlag är omfattande då det är många saker som ska utredas, undersökas och stämmas av. Renoveringsarbete tar den tid det tar för att det ska bli bra, inte minst för våra boende.

Hyresgästernas godkännande
Ungefär ett och ett halvt år innan Einar Mattsson planerar att dra igång ett ROT-arbete bjuder vi in till ett informationsmöte för hyresgästerna. Där pratar vi om åtgärderna som vi ser behöver göras och vad det kommer att innebära. Vi försöker också få till ett bra samarbete med den lokala hyresgästföreningen.

Valfrihet när det är möjligt
När vi genomför renoveringar och ombyggnationer uppskattar hyresgästerna om de får möjlighet att exempelvis få välja färg på väggar och golv. Vad som är möjligt att välja mellan kan se olika ut beroende på projekt. Att renovera gamla kök kan bli upp till tre gånger så dyrt som att byta ut allt.

Väntade överraskningar
I gamla hus dyker vi ibland på oväntade överraskningar. Det står en sak på ritningen och visar sig vara en annan i verkligheten. Då är en gemensam planering, tydliga roller och ansvarsfördelning avgörande för hur man löser utmaningen.

Med över 80 års erfarenhet av husbyggande i Stockholm, kan vi och vill ta hand om våra hus. Från början till slut.

Fråga oss