Nyheter / 2018 / ​Framtidens fastighetsforskning fascinerar
2018-09-26

​Framtidens fastighetsforskning fascinerar

Onsdagen 26 september firas invigningen av KTH Live In Lab. En plattform för accelererad innovation för samhällsbyggnadssektorn. Målet med KTH Live-In Lab är att möjliggöra att testa och få fram nya konkurrenskraftiga miljötekniska och hållbara produkter och tjänster. Ett ytterligare syfte är att öka samverkan mellan akademi och näringsliv.

– Anledningen till att vi blev huvudfinansiärer är att utvecklingen går alldeles för långsamt och det finns för lite forskning i vår bransch. Vi vill korta tiderna och få fram testad och utvärderad teknik och nya prövade metoder som snabbare når marknaden, säger Stefan Ränk, koncernchef på Einar Mattsson.

Just nu pågår många spännande forskningsprojekt. Forskningen utförs med studenter boende mitt i forskningsmiljön som en del av bädden. KTH:s rektor Sigbritt Karlsson liksom IVA:s vd Tuula Teeri välkomnade studenterna idag till lägenheterna de ska bo i på KTH Campus.

– Det är fascinerande att se vilken typ av projekt det forskas om just nu. Det handlar om förvaring, plusenergioptimering, roterande värmeväxlare, centralstyrda styr- och kontrollsystem och inte minst boendebeteenden i klimatsmarta byggnader, kommenterar Stefan Ränk.

Forskningsbädden inryms i ett av de tre husen som Einar Mattsson projekterat, byggt och idag äger, och ligger på Malvinas väg 14 på området KTH Campus.

– Den som vill kan passa på att besöka husen och forskningsbädden när de öppnas för allmänheten på Open House Stockholm den 5-6 oktober. Kom och ta del av framtidens forskning och se våra fina studentlägenheter i plusenergihusen, avslutar Stefan Ränk.

Om Einar Mattsson AB
Einar Mattsson AB är moderbolag i en familjeägd bolagsgrupp som varit verksam på Storstockholms fastighets- och byggmarknad sedan 1935. Idag är Einar Mattsson Stockholms största privata ägare av hyresbostadsfastigheter och bland de mest aktiva projektutvecklarna av nya bostäder i regionen. Inom den kommande 10-årsperioden kommer Einar Mattsson-gruppen att uppföra 4 000 nyproducerade bostäder i egen regi. Koncernen har ett förvaltningsbolag med en bred kundkrets av etablerade fastighetsägare och förvaltar idag totalt cirka 15 000 bostäder. Bolagsgruppen omfattar även en verksamhet som arbetar med investeringar utanför kärninnehaven.

Fråga oss