Nyheter / 2018 / Nya hyresbostäder i Norra Djurgårdsstaden
2018-02-23

Nya hyresbostäder i Norra Djurgårdsstaden

​Nu hyrs den första etappen ut av Einar Mattssons lägenheter i kvarteret Backåkra. Lägenheterna ligger på Bobergsgatan i miljöstadsdelen Norra Djurgårdsstaden.

Fastigheterna, som utvecklats för egen förvaltning som även är byggda av Einar Mattsson, är energieffektiva och projekterade för ”Miljöbyggnad guld”. Bland annat används solceller på taket, bergvärme och avloppsvärmeväxlare för att minska klimatpåverkan.De boende kommer bland annat ha tillgång till en gemensam stor grönyta på taket med möjlighet att odla. Fler cykelparkeringar än vanligt erbjuds också, då ett regionalt cykel- och pendlingsstråk finns planerat för området i Stockholm stads cykelplan. 

Brofästet ligger vid Husarviken i Hjorthagen och är beläget inom det kulturhistoriskt intressanta gasverksområdet, där det förutom bostäder planeras för kulturverksamhet och skulpturpark. Husens arkitektur är anpassad för att samspela med omgivningen både i materialval och i funktion.

Bostäderna hyrdes ut via Bostadsförmedlingen i Stockholm. 

Fråga oss