Nyheter / 2018 / Einar Mattsson: KTH Live-In Lab utvidgar sina testbäddar
2018-03-27

Einar Mattsson: KTH Live-In Lab utvidgar sina testbäddar

Intresset att förlägga forskning och utveckling i verkliga miljöer är mycket stort. Einar Mattsson AB, KTH, Akademiska Hus, Nordic Choice Hotels och Schneider Electric tillsammans med VINNOVA möjliggör därför fler testbäddar inom KTH Live-In Lab.

─ Behovet av testbäddar där enskilda produkter och tjänster kan testas och optimeras i system är enormt, och växer för varje dag. Byggnader går från att vara fysiska enheter med enskilda tekniska system till att bli både fysiska och virtuella enheter med fullt integrerade system och tjänster, säger Mikael Dimadis, VD Einar Mattsson Fastighetsförvaltning AB, och fortsätter:

─ Vi har som huvudfinansiär till Live-in Lab tillsammans med KTH möjliggjort den initiala testbädden i en bygglovsbefriad miljö men tar nu steget till att möjliggöra forskning och utveckling i våra tre byggnader med totalt 305 studentlägenheter, avslutar Mikael Dimadis.

Läs mer om de multipla bäddarna här

”Testbed EM”

Einar Mattsson är en av huvudfinansiärerna till KTH Live-in Lab och ”Testbed EM” består av 305 studentlägenheter och är belägen på KTH Campus Valhallavägen. Testbädden består av tre byggnader med bärande ytterväggselement av betong. Normallägenheterna är på 19,5 kvm och samtliga lägenheter har eget kök och duschrum. Byggnaderna har en gemensam tvättstuga och ett gemensamt postrum för social samvaro.

Fastigheten är en plusenergifastighet där varmvatten och värme genereras via värmepumpar kopplade till 12 borrhål med total längd på 3 600 meter. Ett antal av hålen har fiberoptik installerade för temperaturmätning längdleds. Takytorna är täckta av solceller på en yta av totalt 1150 kvm. Det finns totalt 50 avloppsvärmeväxlare installerade, både vertikala och horisontala.

Från- och tilluft kan justeras i samtliga lägenheter. Varmvatten, el, CO2 och ljus mäts i samtliga lägenheter. Styr-och kontrollsystem är möjliga att påverka i forskningssyfte.

Fråga oss