Nyheter / 2018 / Einar Mattsson förvärvar mark för bostäder vid Telefonplan
2018-12-21

Einar Mattsson förvärvar mark för bostäder vid Telefonplan

Einar Mattsson har förvärvat Telefonfabriken 7 från Vasakronan. Enligt detaljplanen som vann laga kraft i oktober 2017 ska platsen användas för bostadsutveckling. Detaljplanen medger byggnation om 14 000 kvadratmeter, varav 12 000 kvadratmeter avser bostäder och 2 000 kvadratmeter avser centrumändamål. Köpeskillingen uppgår till 210 miljoner kronor.

– Det är ännu tidigt i processen så vi har inte några färdiga ritningar att visa upp. Men det jag ser framför mig är en skalenlig bebyggelse med högkvalitativa bostäder och ett större utbud av stadsmässig service som mat och dryck nära bostäderna. Det kollektivtrafiknära läget och den bubblande utvecklingen gör den här platsen till ett attraktivt område att bo i, säger Einar Mattssons mark- och projektförvärvschef Britta Blaxhult.

Centralt läge i Telefonplan
Telefonfabriken 7 är belägen på LM Ericssons väg vid Telefonplan i Stockholm. Området är en av de första riktiga förstäderna till Stockholm och karaktäriseras av funktionalistisk bebyggelse. Närliggande bostäder producerades till de dåvarande arbetarna som var anställda i Ericssons fabrik. Ericsson etablerade fabriken i slutet på 30-talet och hjälpte även till att tillskapa bostadshusen i anslutning till fabriken.

Den aktuella fastighet har ett mycket centralt läge i Telefonplan med tunnelbanan på cirka 100 meters avstånd samt närhet till matbutik och restauranger.

Fråga oss