Nyheter / 2018 / Einar Mattsson 2017 - Stabilt och långsiktigt värdeskapande
2018-05-11

Einar Mattsson 2017 - Stabilt och långsiktigt värdeskapande

Einar Mattsson fortsätter att växa med nya bostäder för egen och långsiktig förvaltning. Totalt omfattar beståndet nu 5 632 bostäder i Storstockholm. Koncernens finansiella ställning är fortsatt stark och fastighetsbeståndets värde har ökat till 11 miljarder kronor under 2017. Vidare ser vi att vårt arbete med långsiktiga kundrelationer har skapat förutsättningar för att under 2017 bilda ett nytt bolag av koncernens förvaltningsverksamhet. Nya Einar Mattsson Fastighetsförvaltning AB förvaltar totalt värden om drygt 53 miljarder kronor.

Hyresintäkterna i koncernens fastighetsbestånd uppgick till 448 mkr (429) och rörelseresultatet för avskrivningar blev 229 mkr (218). Fastighetsbeståndet inom hela EM-sfären har totalt nu ett bedömt marknadsvärde på ca 14 mdkr.

Tittar man närmare på de övriga dotterbolagen i koncernen, ser man en klar förbättring av byggverksamhetens resultat, 30 mkr (-18). Byggentreprenadens verksamhet riktades under 2017 om för att säkra koncernens behov av byggentreprenadtjänster. Det var välbehövligt då projektverksamheten färdigställde 549 bostäder under 2017, mer än dubbelt så många som föregående år. Einar Mattsson Projekt AB som arbetar med nyutveckling av bostäder har cirka 2 500 (2 800) bostäder i sin projektportfölj och en omsättning på 1 156 mkr (1 268). Resultatet blev 155 mkr (281), en dämpning som beror på en långsammare försäljningstakt samtidigt som den generella bristen på produktionsresurser orsakat kostnadsökningar i projekten.

- Långsiktigheten i att fokusera på kundernas behov och en försiktig syn på markvärden de senaste två åren gör att vi står starka även när marknaden justeras. Vårt mål är att bidra till en robust Stockholmsregion med fortsatt tillväxt och planerar att investera cirka fyra miljarder i nya bostäder de kommande fem åren, säger Stefan Ränk, koncernchef Einar Mattsson AB.

I Einar Mattssons årsberättelse för 2017 kan du, utöver att botanisera i nyckeltalen för verksamheterna, också läsa om våra nya hyres- och bostadsrätter i nya knutpunkten Rissne, om framtidssäkringen med fiber i våra bostäder och varför Brandkontoret valt Einar Mattsson som leverantör av förvaltningstjänster.

Här kan du läsa Einar Mattssons årsberättelse för 2017 i sin helhet. Är du nyfiken på vårt hållbarhetsarbete kan du bläddra i vår hållbarhetsrapport för 2017 här.

Fråga oss