Nyheter / 2018 / Barnen önskade mer klättring till lekparken i Hjulsta
2018-12-07

Barnen önskade mer klättring till lekparken i Hjulsta

Vårt mål är att skapa trivsamma utemiljöer. Där ingår att erbjuda lekplatser som ska passa både stora som små. Nu har lekplatsen i Hjulsta fått nytt utseende och till våren kommer fler nyheter där.

Lekplatsen i Hjulsta var i behov av en uppgradering så den skulle bjuda in till lek och rörelse. Vi ville att hela platsen på Hidinge backe 19 skulle bli mer attraktiv och väcka leklusten, för både flickor och pojkar, gamla som unga. Vi började med att röja bort massor av buskar, snår och sly som gjorde platsen mörk. Samtidigt bevarade vi några träd för grönska och skugga. Vi ställde också i ordning en ny grillplats.

Leka i ur och skur
Lusthuset som skyddar mot vinden i alla väder renoverades. I backen kan barnen åka pulka på vintern. Den nedre delen av gården har fått en ny solbädd. Hela gården har ett helt nytt ytskikt, och gammal sand är utbytt till sand som är anpassad för lek. Nya lågväxande växter har planterats som lyses upp fint med den nya belysningen.

– Einar Mattsson vill att våra lekplatser ska erbjuda alla, oavsett ålder, en plats full av glädje, lek och lärande. Vi väljer material och lekutrustning med lång livslängd som passar in i miljön. Det ska passa bostadsområdet, säger Ingela Öberg, projektledare på Fastighetsdrift, som drivit upphandlingen och styrt projektet.


Barnen fick tycka till

I planeringen av gemensamhetsgården har vi haft träffar med omkringboende hyresgäster och barnen. Barnen önskade fler klätterredskap och gungor. Så på den övre delen av gården har vi renoverat ytan som fanns för sandlek och byggt en ny klätterställning. Ställningen heter DNA och är en snurrad grön klätterställning som ser ut som strukturen av DNA:s dubbelhelix. Bredvid finns en kompisgunga och gungdjur.

Boverket har haft ett bidrag för stöd till utemiljöer i vissa bostadsområden, som delvis har bekostat detta projekt. Det gjorde att vi också fått bidrag till renovering av den f d basketplanen, som nu har blivit en naturlig samlingsplats.

– Att fräscha upp områdets gemensamma ytor och samtidigt öka säkerheten för våra barn är en riktig lyckoträff. Nu fortsätter det vanliga systematiska arbetet med att förbättra områdets andra innergårdar, avslutar Ylva Forslund, Områdesförvaltare.

Planering, förprojektering och kontakter med hyresgästerna, och inte minst barnen, kommer att borga för mer lek och möten i Hjulsta framöver.

Fråga oss