Lokalhyresgäster / Aktuellt för lokalhyresgäster / Ska du byta skylt vid din lokal på det nya året?
2022-01-17

Ska du byta skylt vid din lokal på det nya året?

När du vill skylta för din verksamhet finns det några saker som är viktiga att tänka på. För att sätta upp en fasadskylt krävs inte bara hyresvärdens godkännande utan du kan även behöva söka bygglov.

AdobeStock_71077937.jpeg
Viktigt att veta när du ska skylta för din verksamhet
  • Skyltning till lokalen ska göras i samråd med hyresvärden.
  • Ansökan om bygglov för butiksskyltning ombesörjs och bekostas av lokalhyresgästen. Läs om bygglov på Stockholms stads webbplats.
  • Lokalhyresgästen svarar för drift och underhåll av butiksskylt.
  • Se ditt hyresavtal om det finns skyltprogram som du förbundit dig att följa.
  • Även att sätta upp markiser, antenner och liknande kräver hyresvärdens tillstånd.
  • Vid avflyttning ska hyresgästen återställa husfasaden i godtagbart skick.
Fråga oss