Lokalhyresgäster / Aktuellt för lokalhyresgäster / Indexuppräkning av lokalhyror för 2024
2023-11-22

Indexuppräkning av lokalhyror för 2024

De flesta hyresavtal för lokaler har en indexklausul så att hyran regleras enligt konsumentprisindex (KPI). Bashyran justeras procentuellt årligen utifrån skillnaden mellan bastalet för oktober föregående år och innevarande år.

Statistiska centralbyråns senaste rapport visar att inflationstakten enligt KPI i Sverige uppgick till 6,5 procent jämfört med samma period ifjol. Det är en tydlig indikation på den generella höjningen för lokalhyror inför 2024.

Hyran för din lokal

Den nya hyran gäller från 1 januari 2024 och aviseras i mitten av december för kvartal 1.

Hur stor hyreshöjningen blir för den lokal som du hyr beror på olika variabler i ditt hyresavtal såsom bashyra, basmånad och hur stor andel av hyran som ska indexeras (oftast 100%).

ekonomiassistent einar mattsson.jpg

Fråga oss