Lokalhyresgäster / Aktuellt för lokalhyresgäster / Har du koll på rökförbudet vid din lokal?
2021-10-07

Har du koll på rökförbudet vid din lokal?

Rökförbud gäller vid entréer till lokaler och utrymmen som allmänheten har tillträde till, som t ex till restauranger och affärer.

Rökförbudet har i första hand tillkommit för att öka tillgängligheten för personer som inte bör eller vill utsättas för tobaksrök eller rök från andra produkter.

Ansvaret för att rökförbudet följs ligger på den som har praktiska möjligheter att se till att bestämmelserna om rökförbud följs. Ansvarig ska skylta och tydligt informera om förbudet.

Lokaler och utrymmen dit allmänheten har tillträde till kan ha flera entréer. Om en sådan entré endast är tillgänglig för anställda som personalentré gäller inte rökförbudet vid den entrén.

Fråga oss