2020-12-09

Brandsäkra din lokal

Under december är det vanligt med bränder. Tända ljus, elslingor och annat kan innebära en brandrisk i din lokal. Se till att den är brandsäkrad för din och andras säkerhet.

Det är du som lokalhyresgäst som ansvarar på egen bekostnad för anordnande, installation och underhåll av de tekniska brandskydd som krävs för den verksamhet som bedrivs i lokalen, t e x nödutrymningsskyltar, brandsläckare, brandfilt, brandvarnare och utrymningsplan.

brandvarnare_960.jpg

December är en bra tid att kontrollera en extra gång så att allt fungerar.
  • Testa så att brandvarnare i lokalen fungerar.
  • Finns nödutrymningsskyltar?
  • Har ni uppdaterade brandsläckare och vet alla hur de ska hanteras?
  • När gick ni senast igenom utrymningsplanen och genomförde en övning?

 

lokal_brandsakerhet_nodutgang_960.gif

Fråga oss