Boende / Aktuellt för boende / Snöskottning i vinter
2021-12-02

Snöskottning i vinter

Vi skottar snö vid entréer och ser till att du kan ta dig fram till husens soprum och tvättstugor. När det är halt sandar vi de gångvägar och trappor som vinterunderhålls.

snöskyffel_960.jpg

Vi snöröjer för att skapa framkomlighet vid entréer, soprum och tvättstugor. Inne i stan skottar vi snö med snöskyffel och i vissa fall med snöslunga. I ytterstaden tar vi hjälp av entreprenörer som röjer snö med maskiner.

När det kommer mycket snö på en gång eller blir plötslig ishalka kan det ta lite tid innan vi hunnit runt till alla fastigheter. Tack för ditt tålamod. Vi kommer till din fastighet så snart vi kan.

Du kan underlätta för oss genom att ställa in cyklar som inte används i cykelrum och lägenhetsförråd. Om du bor i en lägenhet med balkong eller terrass - tänk också på att rensa inför vintern så att inte dina möbler och blomkrukor skadas av snön vid t ex takskottning.

Is och halka

Vi sandar vid behov och förebyggande när det finns risk för att det fryser på. Under vintern fyller på också kontinuerligt på sandningslådorna i området.

Snö på parkeringar

Hyr du en parkeringsplats av oss ansvarar du själv för snöskottning på din parkeringsruta. Du som parkerar längs gatorna – var uppmärksam på skyltarna och respektera p-reglerna så att du inte hindrar snöröjningen.

Vid risk för takras

Vi kontrollerar regelbundet taken för att se om det finns risk för takras. Vid behov spärrar vi av och skottar taken. Om du upptäcker att det hänger snö eller stora istappar som riskerar att ramla ner på trottoaren eller gården tar vi tacksamt emot din felanmälan.

Stockholm stad snöröjer gator och torg

I Stockholm är det trafikkontoret och stadsdelarna som ansvarar för plogningen av gator och parker i staden. Det är nästan 4000 stadsgator och mindre lokalgator som ska snöröjas, sandas och saltas. Många gång- och cykelbanor ska också röjas. Du som stockholmare kan underlätta för snöröjarna genom att respektera parkeringsreglerna och att ta bort föremål som är i vägen på trottoaren. Läs mer om stadens snöröjning här.

Fråga oss