Boende / Aktuellt för boende / Hyresgäster får tycka till om vår service
2020-05-11

Hyresgäster får tycka till om vår service

Varje år får Einar Mattssons hyresgäster möjlighet att tycka till om boendet och vår service. Enkäten skickas denna vecka ut till hälften av Einar Mattssons lägenheter i bolagets fastigheter. Tack för att du som fått enkäten besvarar våra frågor.

homesweethome_960.jpg

─ Våra förvaltningsteam arbetar varje dag, året runt, för att husen ska vara trevliga hem för Einar Mattssons hyresgäster. Därför är vi också måna om att fråga hyresgästerna om de upplever att tvättstugan är städad och om vi åtgärdar fel inom rimlig tid, säger Anna Hellman, chef för administrativ förvaltning.

Enkäten skickas ut med e-post och per brev till varannan hyresgäst i Einar Mattssons fastigheter.

Efter sommaren följs resultatet upp noggrant och konkreta aktiviteter och förbättringar genomförs utifrån hyresgästernas önskemål.

Lokalhyresgäster får också tycka till

Alla som hyr en lokal i något av Einar Mattssons hus får också en enkät för att tycka till om lokalen och om Einar Mattssons service.

Fråga oss