Boende / Aktuellt för boende / Elstöd till privatpersoner
2023-02-19

Elstöd till privatpersoner

Regeringen har beslutat att betala ut ett elstöd till privatpersoner. Det betalas ut från 20 februari via Försäkringskassan. Einar Mattsson är ett företag och får därför inget stöd. Kontakta Försäkringskassan om du har frågor.

Olika sätt att betala el

Som boende i en fastighet som förvaltas av Einar Mattsson betalar du din el på tre olika sätt:

  1. Du är en privatperson med ett eget elnätsavtal.
  2. Fastighetsägaren äger elnätsavtalet och debiterar dig för elen.
  3. Elen ingår i din hyra.
Du är en privatperson med ett eget elnätsavtal

Den första gruppen får sitt stöd direkt av Försäkringskassan.

Fastighetsägaren äger elnätsavtalet och debiterar dig för elen

Nu väntar vi på att regeringen ska fatta beslut om att betala ut stöd till företag som Einar Mattsson. Om det sker kommer de hyresgäster som vi vidaredebiterar för elen att få del av stödet.

Elen ingår i din hyra

Om el ingår i din hyra får du ingen utbetalning eftersom Einar Mattsson stått för den dyrare elen utan att ta extra betalt från dig, även om företag får elstöd.

Titta på din hyresavi eller ditt inbetalningskort för att se om elen vidaredebiteras eller ingår.

Läs mer här

På Försäkringskassans hemsida kan du läsa mer om utbetalning till privatpersoner. Det är dem du kontaktar om du har några frågor om stödet. Einar Mattsson som är ett företag får inget stöd nu.
https://www.forsakringskassan.se/privatperson/utbetalning-av-elstod 

Här kan du läsa mer om elstödet på Regeringens hemsida.
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/energikrisen/elstod-hushall/

Fråga oss