Boende / Aktuellt för boende / Eldningsförbud i Stockholm
2020-06-23

Eldningsförbud i Stockholm

Med anledning av den senaste tidens värme och torka råder hög brandrisk i skog och mark. Länsstyrelsen har i samråd med länets räddningstjänster och utifrån SMHI:s prognoser beslutat att eldningsförbud ska gälla i hela Stockholms län.

Det är trots eldningsförbudet tillåtet att grilla på fasta grillplatser på allmän plats. En fast grillplats innebär en eldplats som är avgränsad med obrännbart material så att eld inte kan sprida sig.

Kom ihåg att det alltid är den som eldar som är ansvarig om något går fel, även om rådande riktlinjer följs. Var alltid försiktig och se till att släckutrustning finns nära till hands. Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot eldningsförbudet kan dömas till böter.

Läs mer på länsstyrelsens webbplats och på krisinformation.se

Fråga oss