Planerad Vår fastighet

Sommaren

Södermalm

Sommaren

Einar Mattsson har fått en markanvisning för bostadsrätter i kvarteret Sommaren på Södermalm.

Projektet befinner sig fortfarande i ett tidigt skede, och utformningen för området är ännu inte klar. Samtal med Stockholms stad pågår.

Kuriosa kring huset:

"Hovings malmgård, även kallad Hiertas malmgård, uppfördes 1770 i nyklassicistisk stil efter ritningar av Casper Christian Friese för färgaren och fabrikören Car Gustaf Hoving. Fastigheten togs 1842 över av industri- och tidningsmannen Lars Johan Hierta och blev då del av ett större industriområde för tillverkning av bland annat stearinljus."

Fråga oss