Nyproduktion Planerad

Sommaren

Södermalm

Sommaren

Einar Mattsson har fått en markanvisning för bostadsrätter i kvarteret Sommaren på Södermalm.

Projektet befinner sig fortfarande i ett tidigt skede, och utformningen för området är ännu inte klar.

Fråga oss