Nyproduktion Planerad

Skyldigheten

Bagarmossen

Skyldigheten

Einar Mattsson har fått en markanvisning i kvarteret Skyldigheten i Bagarmossen. Markanvisningen ingår i en större plan där Staden planerar för 3500 nya lägenheter i Bagarmossen.

Då projektet ännu är i ett väldigt tidigt skede är det i dagsläget inte möjligt att göra en intresseanmälan.

Fråga oss