Nyproduktion Planerad

Kvarnbacken

Jakobsberg

Kvarnbacken

I området Kvarnbacken planeras det för ca 600 – 800 nya bostäder, varav Einar Mattsson ska stå för en tredjedel. Av de bostäder som planeras kommer två tredjedelar bestå av bostadsrätter och en tredjedel av hyresrätter. Einar Mattsson ska stå för hyresrätterna i området.

Under tiden detaljplaneprocessen pågår för bostäderna, vilket beräknas pågå i ca 2 år, har en samverkansprocess inletts. Denna samverkansprocess har fått namnet Kalejdohill och är ett samarbete mellan Einar Mattsson, HSB och Veidekke. Tanken med Kalejdohill är att genom aktiviteter, temporära projekt och tillfälliga installationer skapa en mötesplats som kan fungera som lokal scen, plats för ideer och diskussioner samt vara ett offentligt rum och skyltfönster för gestaltningsfrågor. Kalejdohill ska även generera kunskap och idéer kring framtidens boende.

Om området

Kvarnberget i Jakobsberg har länge varit en plats av betydelse för Jakobsbergs samhälle. Det är en kulturhistorisk parkyta med ett högt och centralt läge där en kvarn tidigare stod.

 

Fakta

  • Jakobsberg Område:
  • 183 Hyresrätter:
  • Hyresrätt Typ:

Vi garanterar

Hög kvalitet

En nyproducerad bostad från Einar Mattsson håller alltid hög kvalitet. Vi har valt material och utrustning med omsorg, vilket resulterar i en hög standard jämfört med vanliga hyreslägenheter. Vare sig en bostad ska säljas via en bostadsrättsförening eller hyras ut av Einar Mattsson är det ingen skillnad på kvaliteten.

Enkelt boende

Det ska vara enkelt att bo i en hyreslägenhet. Du betalar ingen insats för din lägenhet och har möjlighet att flytta med tre månaders uppsägningstid. När du bor i en hyreslägenhet får du dessutom alltid hjälp med att felsöka och åtgärda eventuella fel som kan uppstå i din lägenhet. Hos Einar Mattsson, Stockholm stads största privata fastighetsägare, finns även möjlighet att på sikt byta lägenhet internt.

Miljösmart hus

Einar Mattsson är medlem i Sweden Green Building Council. Föreningen driver ett miljöcertifieringssystem där en nyproducerad byggnad kan få betyget Brons, Silver eller Guld.  Vi strävar alltid efter guld, men garanterar att våra nyproducerade hus minst blir certifierade på silver-nivå. Certifieringen ger ett kvitto på att kvaliteten på våra byggnader vad gäller energiåtgång, inomhusmiljö och byggmaterial alltid är hög.

Energikoll

Du som vill minska kostnader och miljöbelastning ska ha lätt att följa energi-förbrukningen för din bostad. Därför har Einar Mattsons nyproducerade lägenheter individuell mätning av el- och varmvattenförbrukning. Genom vår app ”Energikollen” kan du enkelt följa din förbrukning, minut för minut.

Fråga oss