Nyproduktion Planerad

Årstafältet

Årsta

Årstafältet

På Årstafältet ska en ny stadsdel växa fram de kommande åren. Einar Mattsson är med från början med ca 84 st hyresrätter. De boende på Årstafältet kommer att bo i en varierad miljö med närhet till både stad och natur.

Den nya stadsdelen ska sammankoppla Årsta med Östberga och vid färdigställandet inrymma ca 4 000 bostäder för 10 000 invånare.

Detaljplanerna för etapp 1 och parken vann laga kraft den 24 maj 2017. Våren 2018 inleder staden sina markarbeten. Läs mer om området och stadens arbete här.

Fråga oss