Nyproduktion / Bygginformation / Brf Telefoncentralen / Höstens arbeten – stommen går upp

Höstens arbeten – stommen går upp

I början av sommaren berättade vi att våra sprängningsarbeten var färdiga och resterande del av sommaren har vi jobbat med markarbeten och grundläggning. Vår markentreprenör kommer att arbete lördag den 22 augusti för att bli klara inför nästa moment; montage av stomme.

V.36 kommer vi att börja resa stommen för våra tre huskroppar. Dessa arbeten kommer att pågå under resten av året och utförs av vår entreprenör Skonto. Dessa arbeten är inte lika högljudda som våra markarbeten men vi kommer periodvis att låta mer under vissa moment. Vår entreprenör har i sitt avtal med oss tillåtelse att arbeta lördagar och det kommer att ske när behov finns.

Stommontaget innebär fler tunga transporter in i området vilket berör LM Ericssons väg under hela tiden för stommontaget.

24 augusti till 6 september

På arbetsplatsen ska två kranar att etableras och det arbetet påbörjas nästa vecka.

Denna trafikplanen gäller under perioden. Speciellt viktiga datum är att helgen den 28-30 augusti monteras vår tornkran . Den 1 september kommer hela LM Ericssons väg att stängas av, förhoppningsvis endast någon timme om allt går som det ska. Då kommer det finnas vakter inom o mrådet som hänvisar trafiken.

Besiktning efter våra sprängningsarbeten

Under nästa vecka kommer vi att göra efterbesiktningar av fastigheterna i riskområdet. Vi följer då upp våra förbesiktningar som utfördes innan vi påbörjade våra sprängningar.

Markarbeten i anslutning till fastigheten

Einar Mattsson är klar med sina arbeten men andra ledningsägare i området som Stockholm vatten, exergi och Fortum kommer att utföra arbeten i området.

Fråga oss